Artyści na świeczniku

Ludzie kultury odebrali Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w trakcie uroczystości w katowickim Kinoteatrze Rialto 

Wyróżnienia przyznane przez Zarząd Województwa Śląskiego za rok 2017 zostały wręczone tradycyjnie w kategoriach: za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków, dla młodych twórców, artystycznej oraz za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury. Nagrody wręczył artystom członek Zarządu Województwa Śląskiego Henryk Mercik.

„Chciałbym z tego miejsca pogratulować laureatom. Oni są wyjątkowi i pokazują, że ta śląska kultura trwa, a co więcej istnieje jej ciągłość. Ta kultura się trzyma na samorządach, w sensie niezależności, kreatywności, z czego jesteśmy dumni. Życzmy sobie, by samorządy wciąż miały w tej dziedzinie tyle do powiedzenia” – mówił Henryk Mercik, odnosząc się do słów wyróżnionego Nagrodą Artystyczną Marszałka wybitnego śląskiego reżysera Kazimierza Kutza.

Nagroda Artystyczna Marszałka trafiła obok Kutza także do muzyka i malarza Jerzego Miliana oraz Andrzeja Tobisa, malarza i fotografa.

„W ogóle nie jest dobrze, gdy kultura jest daleką sierotą w hierarchii wartości państwa. Jak długo, tu na Śląsku, w samorządach nie stanie się pierwszoplanową sprawą, tak długo nie będzie Śląska. Kulturę tworzą artyści i chciałbym, by kolejne edycje nagród w dziedzinie kultury były prawdziwym festiwalem twórczości nagrodzonych” – tłumaczył Kazimierz Kutz.

W kategorii młodzi twórcy wyróżnienia otrzymali pisarka Anna Cieplak, aktor i reżyser Mateusz Znaniecki oraz wokalistka, etnomuzykolog i folklorystka Brygida Sordyl.

W trzeciej z kategorii, za upowszechnianie i ochronę dóbr kultury, nagrodę otrzymali Vladimir Birgus fotograf, historyk fotografii i animator działań fotograficznych w Czechach i w Polsce oraz związani z teatrem Sergiusz Brożek, kierownik techniczny, realizator światła i dźwięku w Teatrze Korez i Iwona Woźniak, animator, reżyser i nauczyciel teatru.

W trakcie uroczystości wystąpiła ubiegłoroczna laureatka w kategorii młodzi twórcy Martyna Bilogan „Erith”.

Warto przypomnieć, że kilka dni temu w trakcie sesji konserwatorskiej odbywającej się w siedzibie Regionalnego Instytutu Kultury w Katowicach wręczono Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wybitne osiągnięcia w dziedzinie konserwacji zabytków. Otrzymali je profesor Politechniki Śląskiej Łukasz Drobiec, specjalista w projektach z zakresu konserwacji zabytków oraz Starostwo Powiatowe w Raciborzu za wykonanie renowacji kaplicy zamkowej w Raciborzu.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego w dziedzinie kultury przyznawane są od 2000 roku. Nagrody przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie propozycji powołanej przez siebie komisji. Wśród osób uhonorowanych nagrodą artystyczną, przyznawaną corocznie trzem osobom działającym na terenie województwa lub na jego rzecz za wieloletnie wybitne osiągnięcia twórcze, znaleźli się m.in. Magdalena Piekorz, Robert Talarczyk, Marek Moś, Lech Majewski, Jan Wincenty Hawel, Bernard Krawczyk, Feliks Netz.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.

Linki do stron zewnętrznych
Sylwetki laureatów [PDF]
Więcej o nagrodach

Filmy