Marszałkowie Województw u Prezydenta RP

9 maja 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht wziął udział w spotkaniu Marszałków Województw z Prezydentem RP Aleksandrem Kwaśniewskim
Tematem spotkania była ocena samorządu w 10 roku wprowadzania reformy terytorialnej kraju. Dyskusje zdominowały kwestie związane z kompetencjami województw i finansowaniem ich zadań. Marszałkowie wskazali też na pojawienie się tendencji recentralistycznych. Wiceprzewodniczący Konwentu Marszałków, Marszałek Łódzki Waldemar Matusewicz (SLD) stwierdził, że przesunięcie środków finansowych ze szczebla centralnego do województw umożliwiłoby im realizację polityki regionalnej. "Bez tego reforma zostanie zrealizowana tylko połowicznie" - stwierdził. Marszałek Olbrycht powiedział, że efektywne zarządzanie województwem wymaga bardziej wyrazistych kompetencji i dostosowanych do nich źródeł finansowania. Marszałek chce, by w budżetach województw zwiększyć udział dochodów własnych, a ograniczyć ilość tzw."pieniędzy znaczonych" pochodzących z budżetu państwa, tj. subwencji i dotacji. Rozmawiano również na temat kształtu i wizji systemu władzy w Polsce w najbliższych latach. Marszałek Jan Olbrycht powiedział: "Nasze społeczeństwo stoi teraz przed decyzją o kształt polityki regionalnej w państwie o charakterze unitarnym. Bez względu na to, kto będzie rządził Polską ten system musi być przejrzysty i efektywny". Podsumowując dyskusję Prezydent Kwaśniewski stwierdził, iż rozwój struktur samorządowych przyczynia się do budowania społeczeństwa obywatelskiego. Reforma samorządowa zdaniem prezydenta jest jedną z przyczyn sukcesu polskiej demokracji.