Droga do spotkania drugiego człowieka

Katowicka Kuria Metropolitalna zorganizowała spotkanie przedświąteczne z arcybiskupem Wiktorem Skworcem. Wziął w nim udział m.in. wicemarszałek województwa śląskiego Michał Gramatyka

„Adwent i Święta Bożego Narodzenia to szczególny okres, który tworzy bardzo dużo dobra. Wspólne zaangażowanie w sprawy regionu, działanie na rzecz innych, to przecież ni innego jak droga do spotkania Boga. Alle też droga do spotkania drugiego człowieka. Tylko wtedy mamy szansę na stworzenie wspólnoty z Bogiem, ale także wspólnoty ludzi między sobą. Tego też nam wszystkich w nadchodzącym roku życzę: by objawiła się każdemu z nas miłość Boga do człowieka” – zwrócił się do zebranych metropolita katowicki arcybiskup Wiktor Skworc.

„Bardzo dziękuję wszystkim za każdy dzień ciężkiej pracy na rzecz regionu i jego mieszkańców. Arcybiskupowi Wiktorowi Skworcowi dziękuję dodatkowo za wsparcie nas w kwestii ekologicznego nawrócenia, w walce o czyste powietrze, bez smogu. W nadchodzącym zaś roku życzę wszystkim w pierwszej kolejności wytrwałości w swoich dążeniach” – dołączył do życzeń Michał Gramatyka, wicemarszałek województwa śląskiego.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele najważniejszych instytucji w regionie, reprezentujące samorząd terytorialny, jak i administrację rządową.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.