Porozumienie o współpracy Województwa Śląskiego i Funduszem Górnośląskim podpisane

W dniu 8 maja 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i Prezes Zarządu Funduszu Górnośląskiego S.A. Marek Palus podpisali porozumienie o współpracy pomiędzy Województwem Śląskim a Funduszem Górnośląskim
Porozumienie obejmować będzie współdziałanie w realizacji opracowywanej Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego, promocji przedsięwzięć gospodarczych, poszukiwaniu inwestorów krajowych i zagranicznych oraz pozyskiwaniu i zagospodarowywaniu funduszy Unii Europejskich. Województwo Śląskie oraz Fundusz Górnośląski współpracować będą w tworzeniu wizerunku Województwa jako regionu atrakcyjnego turystycznie, o bogatej kulturze, tradycji i perspektywie rozwoju. Fundusz Górnośląski S.A ze swoim bogatym doświadczeniu jako instytucji powstałej w ramach Kontraktu Regionalnego dla Województwa Katowickiego ma ważne znaczenie dla priorytetów Strategii Rozwoju Województwa przygotowywanego przez Zarząd Województwa Śląskiego. W preambule dokumentu stwierdzono, iż porozumienie to podpisano mając na uwadze wszechstronny rozwój Województwa Śląskiego oraz dobro i społeczne zaufanie jego mieszkańców. Fundusz Górnośląski należy do kilkunastu instytucji, o których przekazanie Województwu Śląskiemu wystąpiły do Ministra Skarbu władze regionu.