Uchwała antysmogowa: rozstrzygnięcia skarg

 Plik Plik

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach oddalił skargę na uchwałę antysmogową Sejmiku Województwa Śląskiego

Skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach złożyły dwie osoby fizyczne oraz jedna osoba prawna. Sąd odrzucił skargę podmiotu gospodarczego, zaś skargi złożone przez osoby fizyczne zostały oddalone.

Wcześniej ten sam sąd odmówił wstrzymania wykonania zaskarżonej uchwały, a Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie decyzję tę podtrzymał. Tym samym uchwała antysmogowa jest niezmiennie wiążąca.

Skarżący, powołując się m.in. na zapisy Konstytucji RP oraz Prawo Ochrony Środowiska, próbował udowodnić, że zapisy uchwały antysmogowej wykraczają poza upoważnienia ustawowe, zaś w przypadku drugiej skargi dowodzono, że zapisy uchwały będą miały wpływ na obniżenie wysokości obrotów i dochodów z prowadzonej przez skarżący podmiot działalności gospodarczej.

W przypadku obydwu skarg wnoszono m.in. o stwierdzenie nieważności zaskarżonej uchwały, wstrzymanie wykonania w całości zaskarżonej uchwały oraz skierowanie pytania prawnego do Trybunału Konstytucyjnego. Sąd w uzasadnieniu wyroku stwierdził, że wbrew zarzutom zaskarżona uchwała nie wykracza poza zakres udzielonej organom samorządu delegacji, w pełni realizując jej wskazania i wymogi. W drugim przypadku sąd stwierdził, że uchwała nie wprowadza żadnych prawnych ograniczeń związanych z charakterem działalności wykonywanej przez skarżący podmiot gospodarczy, a tym samym nie wpływa bezpośrednio na sferę jego uprawnień lub obowiązków. Wyrok nie jest prawomocny.  


tagi: