Pieniądze na odnowę zabytków

 fot. arch. BP Tomasz Żak fot. arch. BP Tomasz Żak

Konkurs na prace konserwatorskie. Do wzięcia pół miliona złotych

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza konkurs na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane w 2018 przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków województwa śląskiego.

Celem udzielenia dotacji jest wspieranie działań właścicieli lub posiadaczy zabytków dla ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego województwa śląskiego, ze szczególnym uwzględnieniem projektów mających na celu zahamowanie procesów destrukcji substancji zabytku o wyjątkowej wartości historycznej i artystycznej oraz obiektów zabytkowych wpisanych do Szlaku Zabytków Techniki Województwa Śląskiego.

W ramach ogłoszonego konkursu dany podmiot może złożyć tylko jedną ofertę. Dotacja może być udzielona w wysokości do 50% nakładów koniecznych do wykonania prac.

Kwota na realizację konkursu wynosi 500 tys. zł. Termin składania ofert do I etapu konkursu upływa 18 kwietnia 2018 r. Rozstrzygniecie konkursu planowane jest w czerwcu 2018 r.

Linki do stron zewnętrznych
Ogłoszenie o konkursie