Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht przewodniczącym polskiej delegacji do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy

Ogólnopolskie organizacje samorządowe uzgodniły, że przewodniczącym delegacji polskiej do Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy w Strasbourgu będzie Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht
Sekretarzem Delegacji będzie natomiast Prezydent Katowic Piotr Uszok. W skład delegacji polskiej liczącej 12 członków i 12 zastępców wchodzą przedstawiciele Związku Miast Polskich, Związku Gmin Wiejskich, Związku Powiatów Polskich, Unii Metropolii Polskich oraz przedstawiciele wytypowani przez Konwent Marszałków Województw RP. Kadencja delegacji trwa 2 lata. Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy reprezentuje samorządy krajów-członków Rady Europy. Zajmuje się wzmacnianiem procesów decentralizacyjnych i demokratyzacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym. Wspomaga współpracę pomiędzy samorządami krajów członkowskich RE. Zajmuje się też budowaniem współpracy transgranicznej. Wypracowuje wspólne dokumenty, stanowiska i opinie przedstawiane potem do ratyfikacji krajom członkowskim Rady Europy. Najbardziej znanymi aktami podjętymi przez Kongres Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy są Europejska Karta Samorządu Terytorialnego oraz Konwencja o Współpracy Transgranicznej (tzw. Konwencja Madrycka). Najbliższa sesja Kongresu odbędzie się w dniach 23-25 maja 2000 w Strasbourgu.