Eneko Landaburu: jestem przekonany, że Województwo Śląskie będzie silnym regionem europejskim

27 kwietnia 2000 Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht i I Wicewojewoda Śląski Andrzej Gałażewski przyjęli delegację Komisji Europejskiej
W skład delegacji weszli: Pan Eneko Landaburu - Dyrektor Generalny (Dyrekcja ds. Rozszerzenia, Komisja Europejska), Pani Françoise Gaudenzi - Dyrektor (Zespół ds. Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Rozszerzenia, Komisja Europejska), Pan Bruno Dethomas - Ambasador (Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w RP). 27 kwietnia był drugim dniem pobytu Pana Landaburu w naszym kraju, która jest jego pierwszą wizytą w kraju kandydującym do Unii Europejskiej. Celem wizyty jest zapoznanie Komisji Europejskiej ze stanem przygotowań przed przystąpieniem do Unii. "Europa nie jest abstrakcją. Europa musi stanowić wsparcie dla swoich obywateli w rozwiązywaniu ich problemów. Unia Europejska nie zajmuje się tylko wielką polityką, ale również problemami zwykłych ludzi. Chcę słuchać o tym, jakie są Państwa problemy i jak chcecie je rozwiązać." Zgodnie z życzeniem Dyrektora Landaburu w drugim dniu podróży odwiedził Województwo Śląskie. "Mieszkańcy waszego regionu są znani w Europie z przedsiębiorczości, pracowitości i silnej woli. Wielu Waszych rodaków mieszka i pracuje w Niemczech, Francji i Belgii." Podczas spotkania Marszałek Olbrycht przedstawił Województwo Śląskie. Omówił również priorytety strategii rozwoju regionu. Mówiąc o restrukturyzacji tradycyjnych branży przemysłowych Marszałek stwierdził, iż alternatywę dla nich stanowić będą małe i średnie przedsiębiorstwa, a także rozwijający się w regionie przemysł motoryzacyjny, w którego otoczeniu powstanie wiele firm reprezentujących różne branże produkcyjne i usługowe. Marszałek zaznaczył też rolę funduszy europejskich, które będą wzmacniać realizację strategii regionalnej. Podczas spotkania zaprezentowano również program restrukturyzacji górnictwa. "Musicie stawić czoła restrukturyzacji i jednocześnie dostosować Waszą gospodarkę do standardów Unii Europejskiej. Nawet gdyby Wasz kraj nie kandydował do Unii musielibyście to zrobić. Takie są trendy w gospodarce światowej. Tempo restrukturyzacji jest ważne, jednak nie będziemy czekać na rozwiązanie wszystkich Waszych problemów. Po to są negocjacje, by określić okresy przejściowe potrzebne do dostosowania Waszych warunków do reguł UE. Wasze problemy jesteście w stanie rozwiązywać sami. Europa nie chce być w tych procesach nieobecna. Poprzez programy PHARE, ISPA i SAPARD Unia będzie finansowo wspierać Wasz wysiłek rekonwersyjny" - stwierdził Eneko Landaburu. Po rozmowie z Marszałkiem i Wicewojewodą Pan Eneko Landaburu stwierdził, iż istnieje zbieżność pomiędzy celami Unii Europejskiej i strategicznymi celami regionu. Chodzi tu przede wszystkim o rozwój infrastruktury, rozwój edukacji, restrukturyzację przemysłu, rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. "Zadanie, które przed Wami stoi jest trudne. Osobiście jestem jednak optymistą. Jestem przekonany, że uda się Wam uczynić z tego województwa silny region europejski" - dodał na zakończenie Eneko Ladaburu. Podczas wizyty delegacja Komisji Europejskiej zobaczy również autostradę A-4 (Katowice-Kraków) i zwiedzi Hutę Katowice.