Wspólnie dla Muzeum Śląskiego

Zawarto porozumienie na rzecz budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego
Marszałek Województwa Śląskiego Michał Czarski, prezydent Katowic Piotr Uszok oraz przedstawiciele Muzeum Śląskiego, Katowickiego Holdingu Węglowego S.A. i Spółki Restrukturyzacji Kopalń w Katowicach podpisali porozumienie w sprawie lokalizacji i wspólnych działań zmierzających do budowy nowego gmachu Muzeum Śląskiego. Nowa siedziba muzeum ma powstać na terenie byłej kopalni Katowice. Zgodnie z porozumieniem, Samorząd Województwa - w zamian za przekazanie przez Katowicki Holding Węglowy terenu wokół byłej KWK Katowice - przekaże KHW prawo do działki położonej w Katowicach w rejonie ulic Ceglanej, Wita Stwosza, Kościuszki i Alei Górnośląskiej, gdzie uprzednio planowano budowę nowego Muzeum Śląskiego. Do Samorządu Katowic należeć będzie m.in. zapewnienie niezbędnych zezwoleń budowlanych oraz uwzględnienie inwestycji w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Z uwagi na fakt, iż gmach Muzeum ma być zlokalizowany na terenach pokopalnianych, przyszłe prace budowlane będą poprzedzone badaniami geofizycznymi i geotechnicznymi. Na ich podstawie zostaną opracowane zalecenia dotyczące realizacji inwestycji.
Załączniki