UE: wyzwanie dla władz lokalnych i regionalnych

Marszałek Województwa Śląskiego dr Jan Olbrycht uczestniczył w konferencji pt. "Członkostwo w Unii Europejskiej wyzwaniem dla władz lokalnych i regionalnych", zorganizowanej przez Związek Miast Polskich, Austriacki Związek Miast i Urząd Miasta Głogowa
W dwudniowym spotkaniu obok przedstawicieli polskich i austriackich samorządów, obecni byli również przedstawiciele rządu. Uczestnicy konferencji oprócz sesji plenarnej wzięli udział w warsztatach poświęconych dostosowaniu prawa polskiego do norm UE w dziedzinie ochrony środowiska, zamówień publicznych, podatków i opłat lokalnych. Konferencja została sfinansowana ze środków Unii Europejskiej przy pomocy Rady Gmin i Regionów Europy. Prowadzący konferencję Dyrektor Biura Związku Miast Polskich Andrzej Porawski powiedział, że ideą zorganizowania tej konferencji była potrzeba poinformowania samorządów lokalnych o zasadach funkcjonowania Unii Europejskiej. "Rząd prowadzi negocjacje z Unią, Sejm uchwala ustawy, ale właśnie samorząd będzie integrację realizował w praktyce" - dodał Porawski. Marszałek Olbrycht w swoim wystąpieniu zaprezentował warunki przystąpienia Polski do struktur europejskich. Powiedział, iż na samorządach spoczywa obowiązek zdobywania i propagowania wiedzy o Unii. "Na integracji z Unią Europejską kapitał polityczny zdobywać będą zarówno entuzjaści jak i sceptycy, czego przykładem będzie kampania prezydencka" - zauważył Marszałek. Przestawił on także stan prac nad funduszami PHARE ISPA i SAPARD.