22 mln zł na rozwój bazy sportowej

Zarząd Województwa Śląskiego wyłonił 30 wniosków samorządów gminnych do Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu dotyczących dofinansowania rozwoju bazy sportowej o charakterze edukacyjnym
Dofinansowanie budowy, modernizacji i remontów obiektów sportowych odbywa się w ramach "Programu Rozwoju Bazy Sportowej do 2005 r.". W ramach Programu dla Województwa Śląskiego na 2000 r. przeznaczono 22 mln zł pochodzących z dopłat do stawek w grach liczbowych. Dofinansowanie jest przeznaczone na hale sportowe, w których można prowadzić gry zespołowe, a także baseny oraz boiska otwarte. Zgodnie z programem, minimum 2/3 środków zapewnia wnioskodawca a 1/3 UKFiS poprzez bank komercyjny. Minimalny koszt inwestycji wynosi 300 000 zł, natomiast okres jej realizacji nie powinien przekraczać 24 miesięcy. O przyznaniu dofinansowania będzie jednak decydował UKFiS po dokładnej weryfikacji wniosków.
Załączniki
Program rozwoju bazy sportowej Województwa Śląskiego do 2005 roku