Ambulans dla Ukrainy

 Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS
Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej przekazał Stowarzyszeniu Pokolenie ambulans, który trafi do Charkowa

W trakcie spotkania przedstawiciele Stowarzyszenia Pokolenie przekazali samochód stronie ukraińskiej. W wydarzeniu uczestniczyły radne Sejmiku Województwa Śląskiego, Ewa Żak i Maria Materla.

„To kolejne, realne wsparcie dla walczącej Ukrainy. Jesteśmy pod wrażeniem ofiarności, woli walki i determinacji narodu ukraińskiego i wierzę, że te drobne gesty pozwolą ocalić zdrowie i życie mieszkańców. To ważne, że nasze jednostki, w tym przypadku Szpital Wojewódzki w Bielsku Białej, a wcześniej Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach przyłączają się do wsparcia naszych sąsiadów, przekazując specjalistyczny sprzęt i środki medyczne” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

Celem darowizny jest świadczenie pomocy humanitarnej na terenach objętych działaniami wojennymi. Do Charkowa wraz z ambulansem trafią również środki medyczne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS Przekazanie karetki. fot. Tomasz Żak / UMWS