Autyzm. Codzienność…

 Logo akcji Logo akcji
W Regionalnym Ośrodku Metodyczno-Edukacyjnym Metis w Katowicach odbyło się spotkanie promujące kampanię poświęconą budowaniu świadomości na temat spektrum autyzmu

„Autyzm. Codzienność… Od Z jak Zrozum do A jak Akceptuj” to tytuł kampanii, której celem jest uświadomienie szerokiej grupie odbiorców, jak wielki wpływ ma nasza wiedza o spektrum autyzmu na funkcjonowanie dziecka i dorosłego z autyzmem. Oficjalna inauguracja projektu nastąpi podczas konferencji 18 września br. w Sali Sejmu Śląskiego. „Ta kampania ma pokazać społeczeństwu, jak wygląda codzienność osoby ze spektrum autyzmu, z czym musi się mierzyć każdego dnia” – powiedziała Małgorzata Ochęduszko-Ludwik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, która otwierała konferencję.

Zadaniem kampanii jest przedstawienie konkretnych rozwiązań, podpowiedzi, sugestii – które ułatwią nawiązywanie prawidłowych relacji społecznych z osobami ze spektrum autyzmu. Odbiorcami będą więc nie tylko rodziny osób z autyzmem, pracownicy szkół i placówek oświatowych, ale także osoby funkcjonujące w przestrzeni publicznej: w ośrodkach zdrowia, służbach mundurowych, środkach komunikacji, transportu i firmach usługowych, dla których osoby autystyczne są klientami i petentami.

Podczas spotkania zaprezentowano materiały filmowe: spot edukacyjny, zwiastun kampanii i film edukacyjny, komiks dla dzieci i materiały edukacyjno-informacyjne. Organizatorem kampanii przewidzianej na lata 2018-2019 jest Regionalny Ośrodek Metodyczno-Edukacyjny Metis w Katowicach. Kampanii patronuje Marszałek Województwa Śląskiego.