Azbest – informacje, usuwanie, dofinansowanie

 fot. arch. UMWS fot. arch. UMWS
Konferencja „Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie województwa śląskiego”

Do oczyszczenia Polski z azbestu pozostało niespełna 10 lat. Zagrożenie dla zdrowia, jakie niesie ze sobą wdychanie włókien azbestu, oraz ilość pozostałych do usunięcia wyrobów zawierających azbest wskazuje na konieczność zintensyfikowana działań w tym zakresie.

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego organizuje 6 października 2022 r. konferencję „Realizacja Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 na terenie województwa śląskiego”. Wydarzenie to skierowane jest do gmin i powiatów regionu i ma na celu zachęcenie jednostek samorządu terytorialnego do ubiegania się o środki finansowe na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Konferencja odbędzie się w trybie stacjonarnym w Sali Sejmu Śląskiego przy ul. Ligonia 46 w Katowicach oraz w formie on-line na platformie MS Teams.

Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc przedstawiciele gmin i powiatów województwa śląskiego chcący wziąć udział w wydarzeniu w formie stacjonarnej proszeni są o przesłanie potwierdzenia udziału do 16 września 2022 r. na adresy e-mail: ksenia.ziaja@slaskie.pl oraz magdalena.paluch@slaskie.pl.  W treści zgłoszenia należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz wskazać formę udziału w wydarzeniu (on-line/stacjonarnie). Osoby, które zgłoszą chęć uczestnictwa, otrzymają potwierdzenie rejestracji. Przybywający na konferencję powinni posiadać przy sobie dokument tożsamości.

W przypadku uczestnictwa on-line należy zadbać również o dołączenie podpisanej przez uczestnika zgody na rozpowszechnianie wizerunku. Jeżeli osoby biorące udział w konferencji nie wyrażają zgody na rozpowszechnianie wizerunku, proszone są o niewłączanie swojej kamerki w trakcie trwania wydarzenia. Ponadto, jeżeli istnieje konieczność zapewnienia na konferencji tłumacza migowego, prosimy o informację w tej sprawie.

Załączniki
Program konferencji [PDF 157,4kB]
Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych [PDF 433,3kB] 


tagi: