Baza lokalowa dla uchodźców z Ukrainy

 graf. ROPS Katowice graf. ROPS Katowice
Województwo Śląskie uruchamia narzędzie pomocne dla skojarzenia mieszkańców regionu oferujących pomoc mieszkaniową dla obywateli Ukrainy

Baza danych jest narzędziem pozwalającym z jednej strony – skojarzyć osoby które chcą pomóc uchodźcom, z drugiej strony jest pomocne dla osób poszukujących lokum dla osób dotkniętych problemem wojny, które znajdują się na terenie naszego Województwa.

Jak mówi Jakub Chełstowski, marszałek województwa śląskiego „To kolejna forma wsparcia dla Obywateli Ukrainy, którzy znaleźli się w naszym regionie w tej jakże trudnej sytuacji. Dzięki praktycznej wyszukiwarce będziemy skutecznie łączyć strony udzielające pomocy z osobami potrzebującymi pomocy”.

Strona jest prowadzona w dwóch językach – polskim i ukraińskim. Adres strony internetowej: https://slaskiedlaukrainy.pl

Administratorem strony i podmiotem prowadzącym bazę danych jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego.

Uwaga – baza danych zbiera oferty nie mające charakteru komercyjnego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 graf. ROPS Katowice  graf. ROPS Katowice  graf. ROPS Katowice

Linki do stron zewnętrznych
Baza lokalowa dla uchodźców z Ukrainy