Będą uczyć o regionie

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W siedzibie Związku Górnośląskiego podsumowano pierwszy etap studiów podyplomowych na Uniwersytecie Śląskim z wiedzy o regionie. W zajęciach uczestniczyło ponad 50 nauczycieli

Studia podyplomowe to wspólna inicjatywa Zarządu Województwa i Uniwersytetu Śląskiego. Do współpracy finansowej zaproszono gminy. Przy kosztach kształcenia wynoszących 4 tys. zł dla nauczyciela 1,3 tys. to dopłata z budżetu województwa, pozostałą część wnosiła gmina oraz sam słuchacz.

Zdaniem Henryka Mercika, członka Zarządu Województwa, studia z wiedzy o regionie to kompleksowe podejście do edukacji regionalnej. „Cieszę się, że to odbyło się profesjonalnie. Od lat mamy „protezy” edukacji regionalnej realizowanej w różnych miejscach. Czasem są to rzeczy całkiem dobre, czasem fatalne i nie tworzą żadnego systemu. Edukujemy punktowo i nie ma to przełożenia na cały region. Dobra edukacja regionalna ma uczyć o miejscu, z którego człowiek się wywodzi, w którym osiadł lub osiedlili się jego rodzice i dziadkowie. Ma kształtować także dumę z regionu” – powiedział Henryk Mercik w siedzibie Związku Górnośląskiego podczas podsumowania pierwszego etapu edukacji.

Dwusemestralne Podyplomowe Studia z Wiedzy o Regionie zawierają interdyscyplinarne elementy dziedzin: językoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, socjologii, geografii i przyrody. Absolwenci nabędą kompetencje do realizacji programu edukacji regionalnej w szkołach i instytucjach kultury.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak 


tagi: