Bieg „Tropem Wilczym"

 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS
Ponad trzystu uczestników wzięło udział w dziesiątej edycji biegu „Tropem Wilczym” w Myszkowie

Uczestnicy mieli do pokonania dystans 1963 metrów, który symbolizuje datę śmierci ostatniego Żołnierza Wyklętego – Józefa Franczaka ps. „Lalek” . W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski i europoseł Jadwiga Wiśniewska, którzy dali sygnał do startu i witali uczestników na mecie biegu.

„Walka o wolność i niepodległość nie skończyła się wraz z końcem wojny. Żołnierze Wyklęci stawiali czoła reżimowi komunistycznemu, walcząc w imieniu nas wszystkich o najważniejsze wartości. Naszym obowiązkiem jest pamięć o ludziach, którym zawdzięczamy wolność. Gratuluję poseł do Parlamentu Europejskiego Jadwidze Wiśniewskiej i organizatorom tego wyjątkowego biegu. Łączycie aspekty historyczne i rekreacyjne. Pokazujecie, że bohaterowie walczyli o naszą niepodległość, która nie jest dana raz na zawsze. To szczególnie istotne dzisiaj, gdy znów jesteśmy świadkami działań wojennych za wschodnią granicą. Cieszę się, ze potrafimy troszczyć się o dorobek pokoleń i celebrować nasze wartości na wiele sposobów, a jednym z nich jest właśnie ten wyjątkowy bieg.” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Celem wydarzenia jest oddanie hołdu żołnierzom polskiego podziemia antykomunistycznego, działającego w latach 1944-1963 w obrębie przedwojennych granic RP. To także szansa na popularyzowanie wiedzy na temat Żołnierzy Wyklętych, podtrzymanie świadomości historycznej, a także promocja aktywności fizycznej i zdrowego stylu życia.

„Dzięki wam pamięć o Żołnierzach Wyklętych jest ciągle żywa, szczególnie teraz, gdy za wschodnią granicą trwa wojna. Żołnierze Niezłomni nie złożyli broni i stanęli do walki o wolną i niepodległą Polskę, jestem dumna, że stajecie do tego biegu, by kultywować pamięć o bohaterach, których poznajemy wreszcie z imienia i nazwiska. Dystans biegu jest symboliczny, te 1963 metry przypominają datę śmierci ostatniego z niezłomnych, Józefa Franczaka ps. „Lalek”. Dzięki wam Armia Wyklęta powraca” – mówiła poseł do Parlamentu Europejskiego, Jadwiga Wiśniewska.

Organizatorem wydarzenia było Stowarzyszenie Aktywna Jura w Myszkowie.

Żołnierze Wyklęci działali w ramach powojennego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego i pozostali wierni złożonej przysiędze żołnierskiej. Bezkompromisowi w kwestii współpracy z władzą komunistyczną. Propaganda PRL określała ich mianem faszystów i pospolitych bandytów.

Zostali pozbawieni wszelkich praw, tropieni po lasach, wiezieni, mordowani w katowniach Urzędu Bezpieczeństwa oraz Informacji Wojskowej. Liczbę̨ członków wszystkich organizacji i grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tys. osób. Walczyli nie tylko na terenie obecnej Polski, ale również na Kresach Wschodnich, wchodzących w skład II RP zagarniętych przez Sowietów.

Warto przypomnieć, że dzień 1 marca został ustanowiony świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”. Święto honoruje i upamiętnia żołnierzy polskiego podziemia antykomunistycznego i antysowieckiego działającego w latach 1944 – 1963 w obrębie przedwojennych granic RP. W 2013 grupa pasjonatów i działaczy społecznych postanowiła zorganizować „Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych” w lesie niedaleko Zalewu Zegrzyńskiego. W pierwszej edycji biegu wzięło udział 50 uczestników.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS fot. Andrzej Grygiel / UMWS

Filmy 


tagi: