Bielski SOR już po przebudowie

Po dwóch latach ukończono inwestycję polegającą na przebudowie i doposażeniu Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej

W uroczystym otwarciu SOR-u uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski. „Gratuluję wszystkim zaangażowanym w realizację tego projektu. Standard wykończenia i jakość zastosowanych rozwiązań sprawiają, że mieszkańcy regionu będą mogli być leczeni na najwyższym poziomie. Ochrona zdrowia jest jednym z priorytetów władz regionu, a ten szpital zajmuje szczególne miejsce na mapie jednostek służby zdrowia” - powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Celem była poprawa warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia. Dzięki temu zwiększono przestrzeń użytkową bielskiego SOR-u, a także zakupiono nowoczesny sprzęt i aparaturę medyczną.

Łącznie wartość inwestycji to 8,3 mln zł, w tym dofinansowanie zewnętrzne: ponad 5,9 mln zł i środki własne: przeszło 2,35 mln zł. W ramach inwestycji szpital realizował dwa projekty, które uzyskały dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w dwóch kolejnych edycjach konkursu: Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Pierwszy projekt: „Przebudowa i doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku-Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych i właściwej segregacji w stanach zagrożenia zdrowia i życia” zakwalifikowano do dofinansowania w październiku 2016 r. W jego ramach zrealizowano przede wszystkim prace związane z przebudową pomieszczeń oddziału oraz zakupiono zabudowę meblową i w niewielkim zakresie sprzęt. Wartość projektu to ponad 5,5 mln zł.

Drugi projekt: „Doposażenie Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Szpitala Wojewódzkiego w Bielsku – Białej w celu poprawy warunków udzielania świadczeń medycznych w stanach zagrożenia zdrowia i życia” uzyskał dofinansowanie w grudniu 2017 r. Za przyznane pieniądze zakupiono sprzęt i aparaturę medyczną na potrzeby bielskiego SOR-u. Wartość projektu wyniosła ponad 2,5 mln zł, z czego dofinansowanie stanowiło przeszło 2,2 mln zł.

Ponadto poza pokryciem wkładu własnego w wymienionych projektach szpital z własnych środków sfinansował zakup wyposażenia dodatkowego oraz konieczne naprawy i remonty na łączną kwotę przeszło 180 tys. zł.

Dzięki zrealizowanej inwestycji szpital zyskał nowoczesny, przestronny SOR, spełniający wszystkie współczesne standardy związane z udzielaniem świadczeń medycznych pacjentom w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia. Oddane do użytkowania pomieszczenia są klimatyzowane, wyposażone w wentylację mechaniczną, węzły sanitarne.

Z kolei dzięki realizacji drugiego projektu bielski szpital zyskał niezbędną aparaturę medyczną. Zakupiono: aparat RTG przewoźny, aparat USG (z Dopplerem), 2 szt. aparatów do znieczulenia, 19 kardiomonitorów wraz z centralą monitorującą, 3 szt. defibrylatorów, 4 szt. ssaków elektrycznych, 3 szt. aparatu do ogrzewania pacjenta, zestawy do trudnej intubacji, zestawy do ogrzewania płynów infuzyjnych, 2 szt. respiratorów transportowych, 4 szt. respiratorów stacjonarnych, stoły zabiegowe, aparaty EKG, aparaty do koagulacji, urządzenie do mechanicznego masażu klatki piersiowej, lampy operacyjne jezdne, fotele okulistyczno-laryngologiczne, mikroskop laryngologiczny, lampę szczelinową, 10 szt. wózków transportowych do przewożenia pacjenta w pozycji leżącej, 10 szt. wózków transportowych do przewożenia pacjenta w pozycji siedzącej, 42 szt. pomp infuzyjnych - stanowiska intensywnej terapii zestaw 12 pomp i 4 szt. monitorów diagnostycznych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS fot. Tomasz Żak / BP UMWS