Budżet w twoich rękach

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Trwa nabór wniosków do V edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. Do 16 maja każdy mieszkaniec regionu może zgłosić swój pomysł do realizacji

W Wojewódzkim Zakładzie Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie odbył się briefing prasowy dotyczący Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego. W wydarzeniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztof Klimosz oraz radna Sejmiku, Marta Salwierak.

"W tym miejscu bardzo dobrze widać, jak działa budżet obywatelski. Zakupiono sprzęt medyczny za kwotę 260 tys. zł, który dziś służy mieszkańcom. W puli obecnej edycji Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego Województwa Śląskiego jest łącznie 5 mln zł, a wniosek może dotyczyć działań realizowanych w każdym z subregionów. Doceniamy działania infrastrukturalne, ale również te lokalne, społeczne, związane z organizacją działań kulturalnych, edukacyjnych, sportowych, szkoleń, które integrują lokalną społeczność. Warto wziąć sprawy w swoje ręce i zrealizować projekty, które służą mieszkańcom” – tłumaczył Krzysztof Klimosz, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Do dyspozycji mieszkańców regionu w tym roku jest 5 mln zł. Środki przeznaczone na realizację zadań w ramach MBO zostały podzielone na dwie pule: EKO (3,5 mln zł) oraz REGIO (1,5 mln zł). W ramach puli EKO należy zgłaszać zadania o charakterze inwestycyjnym o wartości do 1 mln zł, natomiast pula REGIO zarezerwowana jest wyłącznie dla zadań nieinwestycyjnych (np. kursy, szkolenia etc.), których koszt mieści się w przedziale 20 tys. zł – 100 tys. zł. Zgłaszane zadania mogą mieć charakter edukacyjny, ekologiczny, kulturalny, prospołeczny, prozdrowotny, sportowy, turystyczny i inny mieszczący się w granicach zadań własnych województwa.

Po zakończonym naborze pomysły zostaną poddane weryfikacji formalnej (polegającej m.in. na sprawdzeniu kompletności dokumentów), a następnie merytorycznej. Zadania ocenione pozytywnie w dniach od 22 sierpnia do 12 września zostaną poddane głosowaniu, a te, które otrzymają największe poparcie – zostaną zrealizowane w 2024 roku. Ogłoszenie wyników głosowania nastąpi do 11 października 2023 roku.

Wojewódzki Zakład Opieki Zdrowotnej nad Matką, Dzieckiem i Młodzieżą w Częstochowie zrealizował projekt wybrany w ramach IV edycji MBO, który dotyczył zakupu aparatów USG do Poradni Ginekologii i Położnictwa i Poradni Ginekologii Wieku Rozwojowego. Szacunkowy koszt realizacji projektu wyniósł ponad 264 tys. zł.

Warto podkreślić, że od początku funkcjonowania Marszałkowskiego Budżetu Obywatelskiego mieszkańcy zgłosili już ponad 600 projektów, a 130 z nich zostało zrealizowanych, na łączną kwotę blisko 34 mln zł.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Szczegóły dotyczące budżetu na stronie bo.slaskie.pl.