„Ciąża. Trzeźwy start procentuje”

 Logo kampanii Logo kampanii

Ruszyła kampania społeczna dotycząca spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne

Kampania prowadzona przez Śląski Ośrodek Adopcyjny w Katowicach, w ramach projektu „W stronę rodziny – wsparcie usług adopcyjnych”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej, Europejskiego Funduszu Społecznego.

Kampania „Ciąża. Trzeźwy start procentuje” skupia się wokół obalania najpopularniejszych mitów na temat spożywania alkoholu przez kobiety ciężarne. W tym celu wykorzystywane są różnorodne formy przekazu, takie jak:

 • kampania outdoorowa (na przystankach autobusowych oraz bilbordach na terenie Katowic);
 • kampania w mediach społecznościowych (na profil Śląskiego Ośrodka Adopcyjnego na FaceBook'u)
 • działania edukacyjne w szkołach;
 • emisja spotów radiowych – przez najbliższy miesiąc spot informacyjny można usłyszeć na antenie stacji radiowej Złote Przeboje.

Przygotowano także film promujący kampanię społeczną.

Akcja została objęta patronatem honorowym przez Izabelę Domogałę, członka Zarządu Województwa Śląskiego.


FAS, czyli płodowy zespół alkoholowy (ang. fetal alcohol syndrome) to zespół zaburzeń neurozwojowych u dzieci, których matki spożywały alkohol w okresie ciąży.

Jak alkohol wpływa na rozwijający się organizm dziecka?

 • wypity wkrótce po poczęciu dziecka (kiedy kobieta często jeszcze nawet nie zorientowała się, że będzie matką) może doprowadzić do obumarcia płodu i poronienia
 • w okresie I trymestru ciąży, gdy kształtują się części ciała i narządy wewnętrzne, zaburza prawidłowy rozwój organizmu dziecka, powstają wtedy wady serca, wątroby, nerek, płuc i wielu innych organów, deformacje kończyn, twarzy oraz poważne anomalie w budowie ośrodkowego układu nerwowego czyli mózgu
 • w II i III trymestrze, gdy rozwijają się i dojrzewają poszczególne układy, uszkadza komórki organów powodując ich deformacje i zaburzenia czynnościowe, uszkadza kości, mięśnie, skórę, gruczoły, zawiązki zębów, opóźnia przyrost masy ciała dziecka, może spowodować przedwczesny poród
 • alkohol wypity w okresie okołoporodowym powoduje, że dziecko może urodzić się z obecnością alkoholu we krwi, zwiększa to ryzyko sepsy, a także wystąpienia zespołu abstynencyjnego, będącego poważnym obciążeniem dla niedojrzałego organizmu noworodka.

W Europie FAS jest najbardziej rozpowszechnionym niegenetycznym zaburzeniem neurorozwojowym. Szacuje się, że rocznie w Polsce rodzi się około 9 tysięcy dzieci obciążonych tym syndromem.

 • 1/100 dzieci cierpi na zaburzenia wynikające ze spożywania alkoholu przez ich matki w czasie ciąży.
 • Każde 50 mg alkoholu oznacza śmierć 20 milionów komórek nerwowych.
 • Niemal jedna trzecia (31,7 %) badanych przez IPSOS Polaków spotkała się z opinią, iż kobieta w ciąży powinna spożywać regularnie niewielkie ilości czerwonego wina. Jedna trzecia ankietowanych kobiet (33,5 proc), które urodziły jedno, lub więcej dzieci, przyznaje się do spożywania niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży.
 • Z badań przeprowadzonych przez TNS OBOP wynika, że co szósta kobieta w wieku 18-35 lat uważa, że mała dawka alkoholu nie szkodzi matce i dziecku, natomiast 10% respondentek dopuszcza lampkę czerwonego wina w ciąży. Ponadto 35% badanych było świadkiem spożywania alkoholu przez kobiety w ciąży.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Billbord Billbord Billbord Billbord Logo kampanii Ulotka str.1 Ulotka str.2

Filmy