Czas na Europejski Zielony Ład

Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS
Za nami drugi dzień Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach. Wśród najważniejszych tematów poruszanych w trakcie kongresu znalazł się problem transformacji energetycznej i nowego zielonego ładu

W panelu dotyczącym transformacji wziął udział marszałek Jakub Chełstowski. Zdalnie w wydarzeniu uczestniczyli też: wicepremier i minister rozwoju Jadwiga Emilewicz, wiceprzewodniczący wykonawczy ds. Europejskiego Zielonego Ładu Frans Timmermans i minister klimatu, Michał Kurtyka.

„Kluczem do udanej transformacji jest szeroka współpraca samorządu ze stroną rządową i Komisją Europejską. Jesteśmy na nią przygotowani, stworzyliśmy zespół ekspertów odpowiedzialny za ten proces, mamy szereg innowacyjnych projektów. Naszym celem jest poprawa jakości życia, rozwój nowoczesnej gospodarki i nowe, konkurencyjne miejsca pracy” – mówił w swoim wystąpieniu marszałek Jakub Chełstowski.

Uczestnicy spotkania dyskutowali o nowoczesnej, konkurencyjnej gospodarce, neutralnej wobec klimatu. Kluczowym czynnikiem powodzenia procesu transformacji, z uwzględnieniem różnic między poszczególnymi państwami, są inwestycje i innowacje, wspierające zieloną transformację gospodarki.

Paneliści zgodzili się, że konieczne jest unijne wsparcie dla społeczności i regionów, które najbardziej odczują skutki przeobrażeń. Dużo mówiono także o wielkiej zmianie w kontekście jakości życia.

„To człowiek powinien być w centrum tych zmian. Polska podejmuje wyzwanie transformacji energetycznej i robi to szybko i sprawnie. Idziemy w kierunku zwiększenia komponentu odnawialnego w naszym miksie energetycznym. Przed nami wyzwania związane z transformacją ciepłownictwa, chcemy elektryfikować transport publiczny w polskich miastach, ale nie chcemy żeby ta rewolucja ominęła mniejsze ośrodki. Jeśli chcemy, żeby transformacja w kontekście regionalnym okazała się sukcesem, ważne będzie zbudowanie nowego, ekologicznego przemysłu w miejscu starego, od którego stopniowo odchodzimy” – mówił minister klimatu, Michał Kurtyka.

Kluczowym pytaniem debaty było to, jak wykorzystać transformację, by stała się szansą na trwały, szybki i zrównoważony rozwój.

„Śląsk jest największym wyzwaniem w kontekście transformacji. Przed nami bezprecedensowy budżet Unii Europejskiej i kluczowe wyzwania, zarówno w odniesieniu do jakości życia jak i zmian technologicznych. Powinniśmy je zrealizować w sposób niewykluczający, pozwolić mieszkańcom być beneficjentami tego procesu. Największym wyzwaniem jest zmiana struktury produkcji prądu, dzisiaj 80 procent to prąd z paliw kopalnych, to niespotykane w skali europejskiej. Energia odnawialna to wybór cywilizacyjny, wszyscy wiemy, że zła jakość powietrza wpływa na nasze zdrowie. Ta rewolucja już trwa” – mówiła wicepremier Jadwiga Emilewicz.   

W trakcie drugiego dnia kongresu odbyło się również spotkanie premiera RP Mateusza Morawieckiego z przedsiębiorcami. W wydarzeniu uczestniczyła minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, marszałek Jakub Chełstowski i wojewoda Jarosław Wieczorek. Premier zapewniał o wsparciu strony rządowej dla przedsiębiorców w kontekście pandemii i zachęcał do szerokiej dyskusji w tym zakresie.

„Poprzednie lata pozwoliły nam zbudować bufor bezpieczeństwa finansowego. Przygotowaliśmy szereg rozwiązań proinwestycyjnych, chcemy inspirować przedsiębiorców do tego typu działań. Tarcza finansowa pozwoliła uratować miliony miejsc pracy, chcemy poznać opinie pracodawców, jak państwo powinno wspierać przedsiębiorców w tym trudnym czasie. Ważne, byśmy we właściwy sposób wykorzystali środki z Unii Europejskiej, żeby w jak największym stopniu trafiły one na innowacje” – tłumaczył premier RP Mateusz Morawiecki.

W kongresowych panelach dotyczących elektromobilności, sprawiedliwej transformacji i zielonego ładu uczestniczyli również przedstawiciele Zarządu Województwa Śląskiego – wicemarszałek Wojciech Kałuża i członkowie Zarządu, Izabela Domogała i Beata Białowąs.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel: Zielony Ład i sprawiedliwa transformacja. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Elektromobilność. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Green Deal – analiza i praktyka. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie. fot. Tomasz Żak / UMWS Panel Sprawiedliwa transformacja – inwestycje, rewitalizacja, finansowanie. fot. Tomasz Żak / UMWS

Linki do stron zewnętrznych
XXII Europejski Kongres Gospodarczy

Filmy