Do Siego Roku!

 Zdjęcie Zdjęcie
Noworoczne życzenia Zarządu Województwa Śląskiego

Życzenia samych dobrych chwil
w Nowym 2024 Roku

Wszelkiej pomyślności, zdrowia i sukcesów,
Mieszkańcom całego regionu

składa

Marszałek
Jakub Chełstowski
wraz z
Zarządem Województwa Śląskiego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie  graf. UMWS 


tagi: