Doradztwo dla przedsiębiorców

fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
Marszałek Województwa Śląskiego wraz z Regionalną Izbą Gospodarczą w Katowicach uruchamiają bezpłatne porady eksperckie dla przedsiębiorców

To propozycja dla firm z regionu, które odczuwają skutki pandemii COVID-19. Przedsiębiorcy otrzymają wsparcie w pięciu kluczowych obszarach.

Centrum Wsparcia MŚP to projekt ogólnopolski, którego inicjatorem jest Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach. Pierwszym samorządem, który zdecydował się na realizację projektu i wsparcie przedsiębiorców w formie bezpłatnych konsultacji jest Województwo Śląskie. Szczegóły projektu przedstawił marszałek Jakub Chełstowski oraz Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

„W ramach Śląskiego Pakietu dla Gospodarki otwieramy nową ścieżkę wsparcia dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców. Pakiet obejmuje pięć filarów: pożyczki obrotowe i płynnościowe, wsparcie pracodawców, wsparcie bezzwrotne, działania wspierające i wejścia kapitałowe. Usługa wsparcia eksperckiego poprzez dołączenie do Centrum Wsparcia MŚP przy RIG Katowice jest kompleksowym działaniem wspierającym dla firm z naszego regionu” – do korzystania z bezpłatnych porad eksperckich zachęca Jakub Chełstowski, marszałek Województwa Śląskiego. ”Zależy nam, aby w jednym miejscu firmy mogły uzyskać konsultacje prawnika, marketingowca, księgowego czy doradcy finansowego. W dobie pandemii koronawirusa całkowicie zmieniło się zapotrzebowanie na poszczególne usługi i produkty oraz zmieniają się na naszych oczach oczekiwania konsumenckie. Wiele firm musi radykalnie zmienić strategie swojej działalności, a porady ekspertów są możliwością do takich zmian. Dlatego na tym etapie udzielamy wsparcia dla 250 firm z naszego regionu” - dodaje marszałek Jakub Chełstowski.

"To wsparcie jest bardzo ważne, bo przyszło nam funkcjonować w zupełnie nowej rzeczywistości. Aby odnaleźć się na rynku trzeba odpowiednio napisać strategię marketingową. Taka pomoc jest także oferowana" – dodaje wicemarszałek Wojciech Kałuża.

Województwo śląskie dofinansuje RIG i w ramach IV filaru Śląskiego Pakietu dla Gospodarki zapewni bezpłatnie pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 250 firm. Podstawowym wymogiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej na terenie województwa śląskiego. Jest to kolejna forma wsparcia dla przedsiębiorców w okresie pandemii koronawirusa.

Zarząd województwa już w marcu br., podjął prace w tym zakresie, a w kwietniu opublikował - Śląski Pakiet dla Gospodarki. Jego celem jest uporządkowanie w jednym miejscu wszystkich dostępnych z poziomu regionu źródeł finansowania, tak aby sformułować kompleksową ofertę opartą na pięciu filarach pomocy.

Jak działa Centrum Wsparcia MŚP i w jaki sposób przedsiębiorcy mogą uzyskać poradę:

 • dla przedsiębiorców udostępniliśmy Infolinię CWMŚP pod numerem 324 324 224 oraz stronę www.centrumwsparciamsp.pl, gdzie po wypełnieniu krótkiego formularza otrzymają dedykowane wsparcie ekspertów;
 • z doradztwa skorzystać mogą wszystkie mikro, małe i średnie firmy, których działalność zarejestrowana jest na terenie województwa śląskiego;
 • przedsiębiorcy mogą skorzystać z bezpłatnych porad i konsultacji w zakresie: prawa, finansów i możliwości pozyskania dofinansowania, podatków i księgowości, HR i restrukturyzacji przedsiębiorstwa, marketingu i reklamy, łączenia firm oraz ogólnie pojętego doradztwa biznesowego;
 • ekspertami Centrum Wsparcia MŚP są Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach oraz zrzeszone w ramach Izby kancelarie, biura księgowe, agencje marketingowe i consultingowe, które wyraziły chęć współpracy z RIG Katowice przy tym projekcie.

RIG w Katowicach od 30 lat jako instytucja samorządu gospodarczego służy realną pomocą i aktywnie wspiera działalność śląskiego biznesu.

„Przygotowaliśmy pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla przedsiębiorców, by pomóc jak najłatwiej przejść przez tę trudną sytuację. Posiadamy grono ekspertów we wszystkich branżach, tak aby firmy w potrzebie najszybciej mogły uzyskać najlepsze rozwiązania. Co najważniejsze ekspertami są m.in. firmy członkowskie RIG Katowice, które dzięki zaangażowaniu w projekt zarabiają na udzielaniu porad innym potrzebującym firmom. Mam nadzieję, że wspólnymi działaniami będziemy wyposażali przedsiębiorców w informację i wiedzę, które pomogą przedsiębiorcom przetrwać na rynku” – podkreśla Tomasz Zjawiony, Prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach.

Centrum Wsparcia MŚP to projekt, który powstał kilka miesięcy temu jako odpowiedź na zapotrzebowanie śląskiego środowiska gospodarczego. Do tej pory usługa dostępna była dla firm zrzeszonych w ramach Izby oraz katowickich przedsiębiorców. Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach, jako jedna z najprężniej działających Izb w Polsce, monitoruje sytuacje gospodarczą firm i reaguje na zapotrzebowanie lokalnych biznesów. Jednym z kluczowych elementów jest również odbudowanie łańcucha dostaw i pozyskanie nowych klientów, którzy z uwagi na pandemię wycofali się z kontaktów, na skutek utraty płynności finansowej.

INFOLINIA Centrum Wsparcia MŚP 324 324 224
jest czynna od poniedziałku do piątku
w godzinach 8.00-16.00.

Tutaj można uzyskać kompleksową informację na temat najlepszych rozwiązań dla biznesu w czasie kryzysu spowodowanego przez epidemię COVID-19.

* Koszt połączenia z infolinią to standardowa opłata za połączenie z numerem stacjonarnym wg stawek operatora telefonicznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS