Droga do lepszej infrastruktury

 Zdjęcie Zdjęcie
W Wiśle odbyło się VIII Śląskie Forum Drogownictwa

W konferencji wzięli udział przedstawiciele władz regionu: marszałek Jakub Chełstowski, a także przewodniczący Sejmiku Jan Kawulok i radny Sejmiku Stanisław Baczyński.

„Wydatki na inwestycje drogowe w województwie śląskim rosną z roku na rok i są najwyższe w historii. Łącznie w latach 2018-2024 na ten cel przeznaczymy 2,5 mld zł z funduszy europejskich, budżetu państwa i województwa. Najważniejsze jest bezpieczeństwo tych rozwiązań, dlatego wsłuchujemy się w głos ekspertów, by stosować najnowocześniejsze technologie, także te związane z ograniczeniem hałasu. Tego typu działania poprawiają komfort jazdy kierowców, ale przede wszystkim jakość życia, a to jest dla nas priorytet” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Celem konferencji, w której uczestniczyli eksperci z dziedziny drogownictwa z Polski, Niemiec i Austrii, była wymiana doświadczeń i próba wskazania nowych obszarów badawczych.

„Cieszę się, że spotykamy się po dwuletniej przerwie, bo to w świecie techniki bardzo długo. W Polsce nastąpi wkrótce zmiana przepisów dotyczących techniki drogowej, wchodzi w życie rozporządzenie dotyczące dróg. Przed nami wiele pracy i chcemy wymienić się doświadczeniami z przedstawicielami państw, w których ten system już funkcjonuje” – tłumaczył Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

Wykład inauguracyjny, dotyczący hałaśliwości nawierzchni drogowych, przedstawił prof. Władysław Gardziejczyk, który został wyróżniony tytułem „Zasłużony dla sprawy drogowej”. W dalszej części konferencji zaprezentowano sposób działania komitetów technicznych w Polsce, Niemczech i Austrii, a także innowacyjne rozwiązania w realizacji nawierzchni drogowych, w tym m.in. metody pomiaru właściwości przeciwpoślizgowych, czy nowe konstrukcje nawierzchni samorządowych. Przedstawiono ponadto wybrane projekty badawcze w Niemczech i Polsce.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie