Drugie życie terenów pogórniczych i poprzemysłowych

 fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS
Podsumowano projekt „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie Województwa Śląskiego”. Jego celem jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów dawnymi terenami poprzemysłowymi

W spotkaniu uczestniczyli obok marszałka województwa Jakuba Chełstowskiego, wicemarszałek Anna Jedynak, dyrektor ds. Transformacji Regionu UMWŚ Małgorzata Staś, dyrektor WODKiG w Katowicach Artur Kaczmarek oraz reprezentujący Główny Instytut Górnictwa Adam Hamerla. Projekt był realizowany wspólnie we współpracy Urzędu Marszałkowskiego z Głównym Instytutem Górnictwa.

- Projekt jakim jest „Rozbudowa systemu zarządzania terenami pogórniczymi na terenie Województwa Śląskiego” odgrywa jedną z kluczowych ról w procesie transformacji regionu, która choć trwa już ponad 30 lat, to dziś wchodzi w decydująca fazę. Wartość projektu wynosi 5,8 mln zł, z czego 4,9 mln zł to fundusze europejskie, reszta pochodzi z budżetu województwa i państwa. Prace przy powstawaniu i tworzeniu bazy rozpoczęły się w 2019 roku i należały do bardzo skomplikowanych choćby z uwagi na wskazanie właścicieli tych terenów. Takich miejsc mamy w całym regionie około 600, często mają one bardzo atrakcyjną lokalizację, co może być zachętą dla potencjalnych inwestorów, aby tchnąć w nie nowe życie, tak jak dzieje się to w wielu krajach Europy, zagospodarowaniu ich w taki sposób, by dały nowe miejsca pracy w zupełnie nowych obszarach. Blisko 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji trafi właśnie między innymi na kwestie związane z rewitalizacją terenów pogórniczych i poprzemysłowych, wykorzystaniu ich pod zupełnie nową działalność gospodarczą i biznesową. Myślę, że najlepszym, długofalowym planem dla tych terenów byłaby ich komunalizacja, przekazanie tych obszarów gminom, na których one się znajdują. W mojej ocenie samorządy byłyby właściwymi instytucjami, mogącymi decydować o ich przeznaczeniu i rozmowach w tym kierunku z inwestorami – podkreślił marszałek Jakub Chełstowski. -

W większym stopniu koncentrowaliśmy się na wskazanie wartości użytkowych niż naukowych tych terenów. Stworzenie ich bazy wraz z inwentaryzacją odbyło się z korzyścią dla potencjalnych inwestorów. Utworzyliśmy także cyfrowe depozytorium. W praktyce są to dane, które do tej pory były wyłącznie w archiwach – wyjaśnia Michał Hamerla z GIG.

Obszar jaki zajmują tereny poprzemysłowe wynosi blisko 36 km kw. Przedmiotem projektu jest udostepnienie nowej cyfrowej e-usługi w postaci systemu informatycznego publikującego dane i informacje o ternach pogórniczych w aspekcie możliwości ich ponownego wykorzystania wraz z otwartym dostępem do zdigitalizowanych zasobów kulturowych, naukowych, planistycznych, geodezyjnych i kartograficznych związanych z nieczynnymi zakładami górniczymi na terenie całego województwa. Realizacja projektu przyczyni się do wsparcia procesu planowania długofalowej polityki inwestycyjnej na terenach pogórniczych, zrównoważonego zarządzania przestrzenią w regionie jak również wspomagania decyzji inwestycyjnych oraz pozyskiwania środków na rewitalizacje tych terenów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS fot.. Andrzej Grygiel / UMWS
Zobacz również