Duża skala małych spraw

Galowe mundury, instrumenty muzyczne dla zespołów, wyposażenie świetlic, a także wiaty przystankowe to tylko niektóre z projektów, które otrzymały pomoc finansową w ramach Konkursu Przedsięwzięć Inicjatyw Lokalnych

Z tej okazji w Starostwie Powiatowym w Zawierciu podpisano umowy z przedstawicielami gmin z terenu zawierciańskiego na zadania wskazane w ramach konkursu. Ze strony samorządu Województwa Śląskiego umowy podpisali marszałek Wojciech Saługa i wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

„To są duże pieniądze zainwestowane w małe, ale wielkie rzeczy. Nie zapominamy o tych największych przedsięwzięciach, ale chcemy też kierować środki bliżej ludzi. Na pewno to pierwszy krok, taki przedsmak budżetu obywatelskiego dla obszarów wiejskich. Dzięki tym środkom mogą zostać zrealizowane projekty, które sami zaproponowaliście i które będą na co dzień służyć lokalnym społecznościom i poprawiać jakość życia” – mówił marszałek Wojciech Saługa.

Na konkurs w wpłynęły 412 wnioski opiewające na kwotę niespełna sześciu milionów złotych. Pozytywnie oceniono 343 z nich – na sumę 4,8 mln zł. Zadania musiały być zarekomendowane przez radę sołecką lub zebranie wiejskie. Otrzymane w konkursie pieniądze sołectwa wydadzą wedle wskazanych potrzeb.

„To działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu, którego celem jest pobudzenie inicjatyw obywatelskich na obszarach wiejskich i wsparcie tożsamości gmin. Co istotne to wnioski sołectw, wsparte przez gminę i województwo, a ich charakter jest niezwykle różnorodny i wynika z potrzeb mieszkańców, dlatego już myślimy, jak zwiększyć pulę dostępnych środków w przyszłości” – tłumaczył wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

Wśród dofinansowanych zadań znalazły się np. przebudowy dróg i chodników, budowy placów zabaw czy renowacje skwerów, ale i doposażenie świetlic, zakup strojów ludowych, instrumentów muzycznych czy organizacja wydarzeń integrujących lokalną społeczność. O pomoc finansową w ramach konkursu sołectwa ubiegały się za pośrednictwem gmin. Poszczególne Rady Sołeckie z terenu gminy, na podstawie oceny bieżących potrzeb mieszkańców danego sołectwa, opracowywały zadania inwestycyjne, a następnie wskazywały je gminie jako istotne dla sołectwa. Rada Sołecka podejmowała uchwałę stwierdzającą potrzebę realizacji przez gminę danego zadania, a następnie gmina zgłaszała wskazane przez sołectwa zadania do udziału w konkursie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak

Linki do stron zewnętrznych
Lista rankingowa
Ogłoszenie o konkursie