Duże wsparcie małych spraw

W starostwie powiatowym w Zawierciu podpisano kolejne umowy w ramach Marszałkowskiego Konkursu „Inicjatywa Sołecka”

W uroczystym podpisaniu umów z gminami z powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego i będzińskiego uczestniczyła Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego. Obecni byli również parlamentarzyści z regionu – Waldemar Andzel i Danuta Nowicka. Kwota przeznaczona dla sołectw z tych trzech powiatów to niespełna 650 tys. zł.

„Głos mieszkańców jest dla nas najważniejszy. Widzimy, że ten konkurs cieszy się ogromnym zainteresowaniem, o czym świadczy liczba wniosków, które do nas spłynęły. To konkretny wkład dla społeczności lokalnych i cieszę się, że najczęściej te środki są przeznaczane na inicjatywy sportowe, place zabaw, siłownie na świeżym powietrzu, bo to szansa na zdrowe i aktywne społeczeństwo” – podkreślała Beata Białowąs, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Marszałkowski Konkurs „Inicjatywa Sołecka” ma na celu umożliwienie mieszkańcom wpływu na zainwestowanie środków z budżetu województwa śląskiego na przedsięwzięcia i zadania, które służą rozwojowi lokalnych społeczności. W tym roku pula środków na wydatki związane z konkursem została ustalona na poziomie 4,5 mln zł.

W ramach przeprowadzonego naboru udział w konkursie wzięły 104 gminy (z 17 powiatów). Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego wpłynęło 338 wniosków o udzielenie pomocy finansowej na łączną kwotę 10,8 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego udzielił 238 zadaniom pomoc finansową w formie dotacji celowych w łącznej kwocie 4,5 mln zł na realizację zadań wybranych w ramach konkursu. Pomoc została udzielona 84 gminom województwa śląskiego.

Kwota przeznaczona dla powiatów zawierciańskiego, myszkowskiego i będzińskiego z budżetu województwa to niespełna 650 tys. zł. Łącznie zawarto 41 umów na realizację zadań w 12 gminach.

O pomoc finansową ze środków budżetu województwa w ramach konkursu mogły ubiegać się sołectwa z terenu województwa śląskiego za pośrednictwem gmin. Limit pomocy finansowej dla gminy wynosił 60 tys. zł. Do konkursu nie mogły być zgłaszane zadania, których realizacja była współfinansowana ze środków zewnętrznych (np. funduszy UE, krajowych itp.) za wyjątkiem funduszu sołeckiego, którego środki mogły być łączone w celu realizacji przedsięwzięć.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
"Inicjatywa Sołecka" 2019 (powiaty będziński, myszkowski, zawierciański) - lista projektów [PDF 271,1kB]

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o Marszałkowskim Konkursie „Inicjatywa Sołecka”