DW 794 w Smoleniu zostanie zmodernizowana

 DW 794 w Smoleniu. fot. ZDW Katowice DW 794 w Smoleniu. fot. ZDW Katowice
Zarząd Województwa Śląskiego podjął decyzję o zwiększeniu środków na realizację projektu dotyczącego budowy ciągów pieszych i pieszo-rowerowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń

Inwestycja obejmuje budowę chodnika i ciągu pieszo–rowerowego wraz z budową odwodnienia w ciągu drogi wojewódzkiej nr 794 w miejscowości Smoleń. Przewiduje się wymianę warstw bitumicznych nawierzchni. Zjazdy wykonane zostaną z betonowej kostki brukowej. Przebudowana zostanie sieć teletechniczna i powstanie oświetlenie uliczne.

„To niezwykle ważna inwestycja dla mieszkańców i jesteśmy zdeterminowani, by ten projekt zrealizować. Jakość dróg, ale również chodników i ciągów pieszo-rowerowych to nie tylko komfort jazdy dla kierowców i innych uczestników ruchu, ale przede wszystkim poprawa bezpieczeństwa. Stawiamy na zrównoważony rozwój i inwestujemy w drogi w każdym z subregionów, tworząc sieć rozwiązań drogowych na najwyższym europejskim poziomie” – tłumaczy marszałek Jakub Chełstowski.

W ramach zadania przewiduje się wykonanie następujących prac:

 • budowę chodnika,
 • budowę ciągu pieszo – rowerowego,
 • przebudowę zjazdów indywidualnych i publicznych,
 • budowę zatoki autobusowej,
 • budowę peronu przystankowego,
 • wykonanie poszerzenia jezdni drogi wojewódzkiej,
 • remont nawierzchni – wymianę warstw bitumicznych,
 • remont poboczy,
 • budowę kanalizacji deszczowej,
 • wykonanie rowów odwadniających,
 • budowę zbiorników retencyjnych podziemnych,
 • przebudowę wlotów skrzyżowań,
 • budowę oświetlenia ulicznego,
 • przebudowę i zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej i światłowodowej kolidującej z inwestycją,
 • wyznaczenie przejść dla pieszych,
 • wykonanie docelowego oznakowania poziomego i pionowego.

Realizacja inwestycji nie byłaby możliwa gdyby nie tegoroczna zmiana w Wieloletniej Prognozie Finansowej Województwa Śląskiego na lata 2024-2035 uwzględniająca zwiększenie środków finansowych na realizację przedmiotowego zadania do wysokości 15,9 mln zł. Sejmik Województwa Śląskiego te zmiany zaakceptował.

„Dzięki decyzji Zarządu i Sejmiku Województwa Śląskiego o zwiększeniu środków na realizację tego projektu możemy przygotowywać się do zawarcia umowy z wykonawcą prac. Stawiamy na jakość i trwałość naszych projektów, budujemy w najnowocześniejszych technologiach, by konkretne realizacje służyły kierowcom przez lata i jestem przekonany, że w tym przypadku również tak będzie” – mówi dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Zbigniew Tabor.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 DW 794 w Smoleniu. fot. ZDW Katowice DW 794 w Smoleniu. fot. ZDW Katowice DW 794 w Smoleniu. fot. ZDW Katowice