Dwa województwa nad wspólną rzeką

 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak
W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Śląskiego gościli przedstawiciele samorządu województwa opolskiego

W rozmowach uczestniczył Szymon Ogłaza – członek Zarządu Województwa Opolskiego, Andrzej Sałacki – wiceprzewodniczący Komisji Współpracy z Zagranicą i Promocji Regionu oraz przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego. Gości z Opolskiego przywitał Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

Spotkanie zostało zorganizowane w ślad za wcześniejszym, styczniowym posiedzeniem radnych sejmików obu województw w Zakrzowie w woj. opolskim, podczas którego padła sugestia wypracowania wspólnej strategii rozwoju turystyki.

Przedmiotem rozmów były możliwości wykorzystania atrakcyjności Odry dla wszelkich form aktywnego wypoczynku. Henryk Mercik, członek Zarządu Województwa Śląskiego, zwrócił uwagę, że turystyczny potencjał Odry jest niewykorzystany. To jak bardzo rozwinie się turystyka odrzańska, zależy od samorządów. O ile całościowa modernizacja Odrzańskiej Drogi Wodnej jest zadaniem, którego prowadzenie należy do strony rządowej, o tyle wykreowanie sieciowego produktu turystycznego związanego z Odrą, jej doliną i wypromowanie go należy do samorządu” – mówił Mercik.

Propozycje rozwiązań w tym zakresie przedstawiła Martyna Starc-Jażdżyk — Przewodnicząca Komisji Rozwoju i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa Śląskiego. „Podniesienie atrakcyjności Odry i terenów z nią sąsiadujących jest możliwe na wielu polach. Z doliną Odry jest związanych wiele atrakcyjnych, cennych przyrodniczo miejsc, zabytków kultury materialnej i niematerialnej, a sama rzeka jest miejscem niezwykle malowniczym i dotychczas nieodkrytym przez turystów. Ma przy tym niepowtarzalny charakter, co sprawia, że turystyka odrzańska może stać się wielką atrakcją” – mówiła radna.

Szymon Ogłaza zauważył, że potencjał turystyki odrzańskiej jest ogromną szansą rozwojową, a współpraca między województwami może przynieść bardzo wymierne korzyści. Podkreślił, że województwo opolskie jest bardzo zainteresowane wspólnymi działaniami. Zaproponował, aby na możliwie wczesnym etapie zaangażować pasjonatów z różnych środowisk związanych z Odrą: kluby żeglarskie, stowarzyszenia turystyczne, lokalne grupy działania oraz przyrodników.

Obecni zgodzili się, że przede wszystkim należy dopełnić formalności. W najbliższym czasie zostanie przygotowany projekt porozumienia dwóch województw oraz projekty odpowiednich uchwał sejmików. Dokumenty te pozwolą na zabezpieczenie w przyszłorocznych budżetach potrzebnych kwot.

Warto też wspomnieć, że pierwsze kroki na drodze do rozwinięcia turystyki odrzańskiej już poczyniono. 20 kwietnia br. we Wrocławiu przedstawiciele pięciu województw odrzańskich podpisali list intencyjny potwierdzający wolę współpracy na rzecz realizacji, promocji i utrzymania Blue Velo – Odrzańskiej Trasy Rowerowej. Turystyka rowerowa bowiem, podobnie jak turystyka wodna, ma stać się kręgosłupem planowanej sieci.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak