Dwie dekady samorządu województwa śląskiego

Podczas uroczystej sesji Sejmik Województwa Śląskiego uczcił reformę administracyjną sprzed 20 lat

Zanim rozpoczęła się uroczysta sesja, lekcję historii dali aktorzy z Teatru Śląskiego im. Stanisława Wyspiańskiego w Katowicach, którzy zaprezentowali spektakl pt. „Chwila wielka dla całego Śląska” (tekst Józef Krzyk, reżyseria Robert Talarczyk).

W roli Wojciecha Korfantego, legendarnego przywódcy Ślązaków zobaczyliśmy Dariusza Niebudka, a jego politycznych zwolenników i oponentów zagrali: Bogumiła Murzyńska, Wiesław Sławik, Andrzej Warcaba i Jerzy Kuczera, a także Adam Kopciuszewski i studenci Szkoły Aktorskiej TŚ: Justyna Dubiel, Gabriela Kosowska, Paulina Pietrek, Wojciech Wójcik, Nicoletta Dragon i Wiktoria Lisicka.

Głównym punktem sesji było przyjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia roku 2019 „Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego”.

„Ustawa z 5 czerwca 1998 roku o samorządzie województwa stanowi, że mieszkańcy województwa tworzą z mocy prawa regionalną wspólnotę samorządową. Jej przedstawicielem są władze regionu z sejmikiem województwa na czele. Sejmik Województwa Śląskiego V kadencji jako kontynuator działalności czterech dotychczasowych Sejmików, począwszy od pierwszego, wybranego 11 października 1998 roku, będący parlamentem regionalnym, powstałego 1 stycznia 1999 roku Województwa Śląskiego, doceniając państwowotwórczy charakter reformy samorządowej tamtych lat postanawia ogłosić rok 2019 Rokiem 20-lecia Województwa Śląskiego” – czytamy w dokumencie.

Zanim to nastąpiło, o samorządności, jej korzeniach, ale też wyzwaniach na przyszłość, w tym efektywnej budowie relacji z rządem mówili Jan Olbrycht, europoseł, marszałek województwa śląskiego I kadencji (1998-2002), Jerzy Stępień, prezes Trybunału Konstytucyjnego w latach 2006-2008, Artur Warzocha, senator RP oraz Michał Czarski, marszałek województwa śląskiego w latach 2002-2006 i przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (2009-2010).

„Tworząc samorząd terytorialny szczebla wojewódzkiego, opieraliśmy się na dwóch podstawowych zasadach. Pierwsza to unitarność całego państwa polskiego. Drugą był zakaz jakichkolwiek rozwiązań asymetrycznych. Stąd mamy u nas jednostki samorządu terytorialnego, a nie kraje związkowe” – wspomniał początki samorządu wojewódzkiego Jan Olbrycht.

O trudnych, niezależnie od zabarwień politycznych, relacjach z rządem wspomniał prof. Jerzy Stępień.

„Nadzór państwa nad samorządem, jak najbardziej konieczny, powinien dotyczyć wyłącznie kwestii prawnych. Nie może w żadnym razie być związany ze sprawami merytorycznymi” – zaakcentował.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak fot. BP Tomasz Żak 20 lat samorządu wojewódzkiego
tagi: