Dyskusja o ochronie zdrowia

 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik
W gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się kolejne posiedzenie plenarne Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego. W obradach uczestniczył marszałek województwa Jakub Chełstowski

Przewodnim tematem dzisiejszego spotkania była ochrona zdrowia. W głównej mierze zajmowano się problematyką kompleksowej opieki nad pacjentami onkologicznymi. Dyskutowano także nad kwestią finansowania świadczeń onkologicznych, a także sposobem finansowania placówek znajdujących się w tzw. sieci szpitali. 

Marszałek Jakub Chełstowski podkreślił, że Województwo Śląskie jest organem tworzącym dla 36 samodzielnych publicznych placówek opieki zdrowotnej oraz posiada udziały w 9 spółkach prawa handlowego. Wyeksponował także potrzebę współdziałania pomiędzy tymi jednostkami a płatnikami świadczeń zdrowotnych. Skierował podczas obrad prośbę do Śląskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ o współpracę i zrozumienie obustronnych potrzeb dla dobra mieszkańców. 

W spotkaniu udział wzięli mi.in. dyrektorzy jednostek ochrony zdrowia, przedstawiciele samorządów zawodowych środowisk medycznych, przedstawiciel ŚOW NFZ, konsultanci wojewódzcy, lekarze.

Marszałek Jakub Chełstowski powołał w skład Wojewódzkiej Rady Dialogu Społecznego dwóch przedstawicieli strony samorządowej: Mariusz Skibę, wiceprezydenta Katowic oraz Agnieszkę Bożek, dyrektor Wydziału Obsługi Zarządu i Sejmiku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Na wniosek OPZZ w skład WRDS wszedł również Marcin Grzybowski. 

Ustalono, że kolejne spotkanie WRDS odbędzie się we wrześniu.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik fot. BP Patryk Pyrlik