Edukacja kluczem do bezpieczeństwa na drogach

 Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS
W Katowicach otwarto Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego

W wydarzeniu uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, prezydent Katowic Marcin Krupa oraz dyrektor Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach, Krzysztof Przybylski.

„To jedyne takie miejsce w kraju, którego koszt to blisko 14 mln zł. Wierzę, że każda złotówka zainwestowana w nowoczesny sprzęt i urządzenia pozwoli poprawić bezpieczeństwo w ruchu drogowym oraz zwiększy kompetencje nie tylko kierowców, ale także najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Edukacja, prewencja i praktykowanie dobrych nawyków na drodze to działania, które mogą uratować zdrowie i życie” – mówił marszałek Jakub Chełstowski.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to pierwsza tego typu placówka w Polsce, która w sposób stały i zintegrowany będzie prowadzić szerokie działania edukacyjne i promocyjne z wykorzystaniem najnowocześniejszych technik symulacyjnych. Będzie to także ośrodek naukowo-badawczy i szkoleniowy, dedykowany wszystkim użytkownikom dróg. Placówka ma służyć dzieciom, młodzieży, seniorom, kierowcom zawodowym, ale szkolić będą się tu także policjanci, strażacy, kierowcy karetek pogotowia oraz przedstawiciele innych służb.

„To centrum będzie służyło poprawie bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Najważniejsza jest świadomość, że każdy z nas może stwarzać zagrożenie na drodze, dlatego tak ważne jest, by te umiejętności rozwijać. Chcemy kształcić również nauczycieli i najmłodszych, uczulać ich na sytuacje, które mogą się wydarzyć na drogach” – tłumaczył prezydent Katowic, Marcin Krupa.

Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego zostało zaprojektowane i wyposażone we współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowo-badawczymi (m.in. wchodzącymi w skład Sieci Badawczej Łukasiewicz). Koszt inwestycji to 14 mln zł, które pochodzą ze środków własnych Wojewódzkiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Katowicach. W centrum znajdują się symulatory: jazdy pod wpływem środków odurzających, jazdy pojazdem ciężarowym oraz uprzywilejowanym, dachowania, przejścia dla pieszych, zderzeń i poduszki powietrznej.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS Otwarcie Krajowego Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. fot. Andrzej Grygiel / UMWS