#Śląskie czeka rewolucja gospodarcza

 fot. UMWS fot. UMWS
Cyfrowa przyszłość Europy stała się jednym z bloków na Europejskim Forum Przyszłości

W panelu zatytułowanym: „Odpowiedzialna transformacja gospodarcza oparta na wiedzy i innowacjach” wzięli udział:  Wojciech Kałuża, wicemarszałek Województwa Śląskiego, Zdenek Karasek, pełnomocnik Hejtmana Kraju Morawsko-Śląskiego, Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej, Patryk Demski, wiceprezes Zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A., Rafał Kandziora, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, prezes Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia (IRRS), Zbigniew Gieleciak, prezes zarządu Regionalnego Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A.
- Piotr Nejman, Prezes Fundacji Circular Poland 

Debatę rozpoczął Wojciech Kałuża, wicemarszałek Województwa Śląskiego. Wyjaśnił, jak przebiegać będzie proces transformacji w naszym regionie w kontekście Zarządu Województwa Śląskiego. 

– Jesteśmy największym regionem węglowy w Europie, to nasze dziedzictwo. Odejście od gospodarki opartej na węglu w kierunku gospodarki zielonej wymaga czasu. Transformacja sektora górniczego nabiera dużego pędu. W tej kwestii współpracujemy na wielu szczeblach i wielu płaszczyznach. Jako Zarząd Województwa Śląskiego szykujemy się do tej zmiany, mam tutaj na myśli, chociażby strategię: Zielone Śląskie 2030, Regionalną Strategię Innowacji Województwa Śląskiego 2030 – mówił Kałuża. 

W wypowiedzi wicemarszałka pojawił się ważny czynnik wpływający na transformację – aktywizacja społeczna. Zaznaczył, że w sektorze górniczym odgrywać będzie bardzo istotną rolę. 

Szacuje się, że na proces sprawiedliwej transformacji naszego regionu przeznaczonych zostanie 5 mld Euro. 

Głos w sprawie transformacji regionu zabrał Tomasz Rogala, prezes Polskiej Grupy Górniczej. Zaznaczył, że sektor górniczy do 2040 roku ma być rozwiązany. Zauważył, że ratunkiem dla górników, ich miejsc pracy może być sektor hutniczy, branża automotive oraz budownictwo. 

– Znaczna część pracowników sektora górniczego to wykwalifikowani inżynierowie. Nie widzę zagrożenia, dla tych osób na innym rynku. Pytanie jak ten rynek będzie wyglądał i jakie zaproponuje warunki – stwierdził.

Rogala podzielił się danymi zgodnie, z którymi 26 mld zł rocznie generowanych jest na nakłady związane z rozwojem Śląska. Wskazał, że od 25 do 30 proc. tej kwoty generują spółki górnicze. W panelu poruszono również kwestie związane z transformacją energetyczną. 

– Etos pracy wybija się na Śląsku na pierwszy plan. Zabezpieczenie miejsc pracy jest bardzo ważne. Musimy mądrze podjeść do procesu transformacji. Proces dekarbonizacji będzie wielkim wyzwaniem, by przerodził się w sukces, potrzebne są tego typu spotkania, rozmowy – mówił Patryk Demski, wiceprezes zarządu ds. Strategii i Rozwoju TAURON Polska Energia S.A.

O procesie sprawiedliwej transformacji w kontekście organizacji pozarządowych wypowiedział się Rafał Kandziora, radny Sejmiku Województwa Śląskiego, prezes Instytutu Rozwoju Regionalnego Silesia. Zauważył, że stoimy w dobie kryzysu m.in. energetycznego, surowcowego. 

– Bardzo ważne jest szukanie odnawialnych źródeł energii. Musimy szukać rozwiązań proekologicznych, które ograniczać będą pozyskiwanie naturalnych surowców – mówił Kandziora. Dodał też, że działanie struktur pozarządowych, ich nieco inny punkt widzenia, jest bardzo ważny w sprawiedliwej transformacji.

   W panelu poruszono również kwestie gospodarki zamkniętego obiegu. Jest to koncepcja gospodarcza, w której produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w gospodarce tak długo, jak jest to możliwe, a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane.

– Promowanie idei obiegu zamkniętego w Polsce jest bardzo powierzchowne. Naszym celem jest promowanie tej koncepcji gospodarczej – stwierdził Piotr Nejman, prezes Fundacji Circular Poland.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Forum Przyszłości