Eurodyktando 2024 na 20-lecie wejścia Polski do Unii Europejskie

 graf. UMWS graf. UMWS
Konkurs ortograficzny dla uczniów szkół średnich i studentów

16 maja z okazji 20-lecia Polski w Unii Europejskiej odbędzie się konkurs ortograficzny dla uczniów szkół średnich pt. "Eurodyktando 2024".

Zasady konkursu

 1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie klas II i III szkół średnich oraz studenci z terenu województwa śląskiego.
 2. Uczniów zgłasza dyrektor placówki oświatowej.
 3. Konkurs będzie polegał na poprawnym napisaniu ze słuchu treści dyktanda o tematyce nawiązującej do 20-lecia wejścia Polski do Unii Europejskiej.
 4. Komisja konkursowa nagrodzi 3 uczestników, którzy napisali dyktando bezbłędnie lub w jego tekście popełnili najmniej błędów. Przyznanych zostanie również 10 wyróżnień.

Cel konkursu

 • propagowanie wśród młodzieży wiedzy o Funduszach Europejskich wdrażanych w województwie śląskim,
 • rozbudzanie zainteresowania uczniów tematyką związaną z Unią Europejską i jubileuszem 20 lat Polski do UE,
 • propagowanie wśród młodzieży reguł poprawnej pisowni, podnoszenie poziomu świadomości językowej i kultury języka ojczystego, będącego zarazem jednym z oficjalnych języków Unii Europejskiej.

W wydarzeniu weźmie udział oraz wygłosi wykład Radosław Kotarski – popularyzator wiedzy, dziennikarz, współprowadzący "Podsiadło Kotarski Podcast", twórca programu "Polimaty" na YouTube oraz telewizyjnych "Podróży z historią". Autor bestsellerowych książek.

Program wydarzenia

 • 9.00 – 10.00 – rejestracja/powitalna kawa
 • 10.00 – 10.15 – powitanie uczestników przez przedstawiciela Zarządu/Dyrekcję Departamentu
 • 10.15 – 10.30 – zapoznanie uczestników z zasadami konkursu ortograficznego
 • 10.30 – 10.45 – pisanie tekstu dyktanda
 • 10.45 – 11.15  – przerwa kawowa
 • 11.15 – 12.15 – wykład Radosława Kotarskiego
 • 12.15 – 13.00 – ogłoszenie wyników, wręczenie nagród
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 graf. UMWS graf. UMWS

Linki do stron zewnętrznych
Więcej na stronie Fundusze Europejskie dla Śląskiego 2021-2027