Forum Sołtysów Województwa Śląskiego

 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka
O problemach rolnictwa oraz o rozwoju obszarów wiejskich dyskutowano dzisiaj w Sali Sejmu Śląskiego

Przybyłych na Forum Sołtysów Województwa Śląskiego powitał wicemarszałek Stanisław Dąbrowa.

„Mamy tu kwiat polskiej wsi, śląskiej wsi – osoby i organizacje działające na rzecz wsi. To, że wsie województwa śląskiego znacząco się zmieniły w ostatnich latach to zasługa ich mieszkańców i sołtysów. W tych działaniach aktywnie uczestniczy Województwo Śląskie, które przeznacza środki europejskie i budżetowe na realizację projektów rozwojowych. Życzę wam, byście mieli siły i chęci do działania, by nasza wieś ciągle piękniała” – powiedział wicemarszałek Dąbrowa.

Tradycyjnie podczas Forum Sołtysów podsumowano konkurs „Piękna wieś województwa śląskiego”. W tegorocznej edycji przyznano nagrody i wyróżnienia w pięciu kategoriach. Zwycięzcy oprócz uroczyście wręczonych pucharów i dyplomów otrzymali także nagrody pieniężne.

W kategorii „Najpiękniejsza wieś” zwyciężyła wieś Dankowice w gminie Krzepice. Najpiękniejszą zagrodą wybrano gospodarstwo Iwony i Krzysztofa Ruteckich z Kotowic w gminie Żarki. Z kolei przebudowa budynku gospodarczego na magazyn sprzętu turystycznego i salę rekreacyjną w Łagiewnikach Małych w gminie Pawonków otrzymała najwyższe laury w kategorii „Najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi”.

Najlepszym przedsięwzięciem popularyzującym tradycję, obrzędy i zwyczaje zostały warsztaty pieczenia połomskiego święcelnika w gminie Mszana.

W kategorii „Najlepsza strona internetowa” zwyciężyła strona gminy Rudziniec.

Celem konkursu „Piękna Wieś” jest wspieranie rozwoju wsi przez pobudzenie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska naturalnego. Konkurs promuje także działania związane z zachowaniem tradycji oraz wzmacnianiem poczucia tożsamości lokalnej wsi. Jak co roku wydarzeniu towarzyszyła wystawa prezentująca dorobek nagradzanych wsi.

Laureaci konkursu „Piękna wieś województwa śląskiego” w roku 2018:

Kategoria najpiękniejsza wieś województwa śląskiego:

I miejsce – Dankowice, gm. Krzepice, pow. kłobucki 25 000 zł

II miejsce – Wielowieś, gm. Wielowieś, pow. gliwicki 15 000 zł

III miejsce – Sopotnia Mała, gm. Jeleśnia, pow. żywiecki 10 000 zł

Kategoria najpiękniejsza zagroda województwa śląskiego:

I miejsce – Iwona i Krzysztof Ruteccy Kotowice, gm. Żarki, pow. myszkowski 2000 zł

II miejsce – Renata i Jarosław Stefanowscy Bogusławice, gm. Kruszyna, pow. częstochowski 1500 zł

III miejsce – Sylwia Firganek-Kozioł Bestwina, gm. Bestwina, pow. bielski 1000 zł

Kategoria najlepsze przedsięwzięcie odnowy wsi :

I miejsce – Przebudowa budynku gospodarczego na magazyn sprzętu turystycznego i salę rekreacyjną w Łagiewnikach Małych, gm. Pawonków, pow. lubliniecki 6000 zł

II miejsce – Rewitalizacja stawu wraz ze skwerem w Boruszowicach, gm. Tworóg pow. tarnogórski 4000 zł

III miejsce – Budowa nowego zaplecza sportowo-rekreacyjnego w Wyrach, gm. Wyry, pow. mikołowski 2000 zł

Kategoria najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje :

I miejsce – Warsztaty pieczenia połomskiego święcelnika, gm. Mszana, pow. wodzisławski 6000 zł

II miejsce – Zielone świątki w Bystrej Brzuśniku, gm. Radziechowy-Wieprz, pow. żywiecki 5000 zł

III miejsce – Zespół obrzędowo-taneczny Cyganeczki z Sygontki, gm. Przyrów, pow. częstochowski 3000 zł

Kategoria najlepsza strona internetowa sołectwa: I miejsce – gm. Rudziniec www.rudno.ayz.pl pow. gliwicki 2000 zł

II miejsce - gm. Goleszów www.dziegielow.org.pl pow. cieszyński 1500 zł

III miejsce – gm. Poraj www.poraj.ugporaj.pl pow. myszkowski 1000zł

Komisja przyznała również wyróżnienia.

W kategorii najpiękniejsza wieś po 2000 zł:

Bestwina, gm. Bestwina, pow. bielski

Borowce, gm. Dąbrowa Zielona, pow. częstochowski

Kuźnica Grodziska, gm. Koniecpol, pow. częstochowski

Wierbka, gm. Pilica, pow. zawierciański

W kategorii najlepsze przedsięwzięcie popularyzujące tradycje, obrzędy i zwyczaje po 1500 zł:

Josinickie żniwowanie – turniej żniwowania metodami tradycyjnymi, gm. Jasienica pow. bielski

Ostatni różaniec – zespół śpiewaczo-obrzędowy Borowianki, gm. Mykanów pow. częstochowski

Szkubki w Bojszowie, gm. Rudziniec, pow. gliwicki

Wierchowe granie na Hali Boraczej, gm. Węgierska Górka, pow. żywiecki

W kategorii najlepszy projekt odnowy wsi 1000 zł:

Zagospodarowanie terenu przy Domu Kultury w Żernicy gm. Pilchowice pow. gliwicki

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka Foto: BP Witold Trólka 


tagi: