Generał Tadeusz Rozwadowki uhonorowany

 Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS
W Lublińcu odsłonięto popiersia generał broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego

Staraniem Stowarzyszenia Patriotycznego im. gen. Broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego, parafii Kościoła Garnizonowego p.w. Błogosławionego Piotra Jerzego Frassati w Lublińcu, Gliwickiego Klubu Gazety Polskiej oraz Województwa Śląskiego, które wsparło organizację wydarzenia i objęło je patronatem marszałka Jakuba Chełstowskiego, 17 czerwca odbyła się uroczystość odsłonięcia popiersia gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego na placu przed świątynią.

W uroczystej mszy oraz ceremonii udział wzięli Jakub Chełstowski - marszałek Województwa Śląskiego, Izabela Domogała - członek zarządu Województwa, gen. dyw. dr inż. Sławomir Drumowicz – dowódca Komponentu Wojsk Specjalnych, Tomasz Sakiewicz – redaktor naczelny Gazety Polskiej, dr Andrzej Drogoń - dyrektor Muzeum Powstań Śląskich, płk Wojciech Danisiewicz - dowódca Jednostki Wojskowej Komandosów, ks. mjr Przemysław Tur z korpusu osobowego duszpasterstwa wojskowego oraz Anna Somiak - prezes Stowarzyszenia Patriotycznego im. gen. broni Tadeusza Jordan Rozwadowskiego.

- Cieszę się z dzisiejszej uroczystości, bo przywraca pamięć o tych, którzy zapisali się w historii Polski złotymi zgłoskami – mówił marszałek Jakub Chełstowski. - Postaci takie, jak generał Tadeusz Rozwadowski występują na kartach historii w gronie ważnych postaci historycznych, ale ich pomniki są dla nas również bardzo ważne. Zawłaszcza dzisiaj, w momencie inwazji rosyjskiej na Ukrainę, przywoływanie postaci takiego formatu jasno pokazuje kierunki działania i postawy budujące poczucie bezpieczeństwa w kraju i społeczeństwie. Generał Rozwadowski dawał wielokrotnie swoim życiem przykład takiego postępowania. Jego życiorys to wielka lekcja historii, patriotyzmu i motywacji do działań na rzecz Polski suwerennej i niepodległej, z mocnymi siłami zbrojnymi. Tacy bohaterowie z przeszłości powinni być dla nas wzorem. Dzisiejsza uroczystość powiązana jest piękną kartą historii – Powstaniami Śląskimi, które również unaoczniają jak ważne jest poczucie tożsamości narodowej, przywiązanie do Ojczyzny. Jesteśmy w przededniu pierwszych w historii obchodów Narodowego Dnia Powstań Śląskich, które świetnie się wpisują w powrót Śląska do Macierzy po sześciu wiekach niebytu i oderwania. To kolejny dowód, że polityka historyczna wróciła na właściwe tory i w jej ramach przypominamy nie tylko powstańców, ale także inne ważne postaci, które tworzyły i kształtowały II Rzeczpospolitą.

Stowarzyszenie zostało powołane by służyć promocji Rzeczypospolitej Polskiej, jej historii w kraju i za granicą. Stawia sobie za cel dbanie o jej dobre imię oraz podtrzymywane i upowszechnianie tradycji narodowej i obywatelskiej, a także postaw patriotycznych. Misją Stowarzyszenia jest wyjście naprzeciw w zakresie polityki historycznej oraz jej współkształtowanie poprzez realizację konkretnych programów w województwie śląskim.

Generał broni Tadeusz Jordan Rozwadowski był dyplomatą, strategiem wynalazcą i nowatorem. Przewidywał możliwość wojny z Rosją lub Niemcami. Postulował utworzenie „Armii wysokiego pogotowia” z lotnictwem, bronią pancerną, samochodami i zmodernizowaną kawalerią. Był prekursorem sił szybkiego reagowania, prekursorem jednostki wojskowej w Lublińcu. Oprócz zasług bojowych, posiadał 3 atrybuty: geniusz strategiczny , zdolność do zgodnej współpracy pomimo różnic poglądów i zdolność przewidywania wydarzeń, w tym posiadania siły szybkiego reagowania.

W czasie uroczystości wielokrotnie podkreślano zasługi dla obronności i suwerenności II Rzeczpospolitej, jakie położył generał organizując formacje wojskowe na terenie ówczesnej Polski tuż po odzyskaniu niepodległości i opracowując skuteczną strategię walki w obronie Lwowa w 1919 roku oraz bitwie warszawskiej i w 1920 roku.

- Generał Rozwadowski był wielkim dowódcą – podkreślał Tomasz Sakiewicz – Zaprojektował kontruderzenie w bitwie warszawskiej. Jego postać to połączenie profesjonalizmu, pokory i służby, za którą długi czas nie spotkała go nagroda. Ale dziś jest wzorcem, który bez wątpienia powinien służyć przykładem Polakom i polskiemu wojsku.

- Przeżywamy dziś wspaniałą rzecz: odsłaniamy popiersie, upamiętniamy zasługi pana generała – podsumowała prezes Anna Somiak. – Bardzo zapomnianego generała a tak ważnego

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS Odsłonięcie popiersia gen. Tadeusza Rozwadowskiego. fot. Tomasz Zak / UMWS

Filmy