Gmina przyjazna rodzinie - 2017

 1. Cel konkursu:

Celem konkursu było wyróżnienie trzech gmin województwa śląskiego realizujących najbardziej wartościowe inicjatywy przyjazne rodzinie (np. dofinansowanie do żłobków/ przedszkoli, zwiększanie dostępności do instytucjonalnych form opieki nad dzieckiem, szkoły dla rodziców i wychowawców, wprowadzanie rozwiązań pozwalających na godzenie życia zawodowego i rodzinnego, przystosowanie placówek służby zdrowia do potrzeb rodziny, promocja zdrowia matki i dziecka, wprowadzanie rozwiązań infrastrukturalnych dostosowanych do potrzeb rodziców z małymi dziećmi, itp.).

Zadanie związane z organizacją konkursu „Gmina przyjazna rodzinie 2017” koresponduje z celami programu pn. „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, przyjętego uchwałą Sejmiku Województwa Śląskiego nr V/9/4/2015 z dnia 25 maja 2015 roku (Dz. U. Woj. Śl. z dnia 1 czerwca 2015 r., poz. 2953).

 1. Uczestnicy konkursu:

Gminy z terenu województwa śląskiego.

 1. Kryteria oceny wniosków:
 • Rodzaj i liczba prowadzonych działań, adresaci inicjatywy,
 • Czas trwania prowadzonych działań (działania stałe, cykliczne),
 • Na ile prowadzone przez gminę działania są odpowiedzią na potrzeby rodzin,
 • Rezultaty ilościowe i jakościowe inicjatywy, skuteczność inicjatywy, w tym liczba uczestników (odbiorców inicjatywy),
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów kadrowych, lokalowych, partycypacja mieszkańców gminy w realizacji inicjatywy, współpraca z innymi podmiotami,
 • Nakłady finansowe, źródła finansowania,
 • W czym prowadzone działania poszerzają istniejącą ofertę na rzecz rodziny, wykraczają poza istniejące schematy, są innowacyjne.
 •  
 1. Organizacja konkursu:

Konkurs został ogłoszony w dniu 25 lipca 2017 roku przez Zarząd Województwa uchwałą nr 1489/207/V/2017 i przeprowadzony na podstawie przyjętego regulaminu. Czynności organizacyjne w ramach konkursu prowadzone były przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Wnioski złożone w ramach konkursu były sprawdzane pod względem formalnym przez pracowników Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, zaś oceniane pod względem merytorycznym przez komisję konkursową, powołaną przez Zarząd Województwa Śląskiego. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpiło uchwałą nr 2393/227/V/2017 Zarządu Województwa Śląskiego z dnia 21 listopada 2017 roku.

 1. Gminy, które złożyły wnioski w ramach konkursu:

Wnioski w 2017 roku złożyło 19 gmin: Będzin, Cieszyn, Czeladź, Czerwionka-Leszczyny, Częstochowa, Dąbrowa Górnicza, Gliwice, Katowice, Łaziska Górne, Mszana, Piekary Śląskie, Radlin, Ruda Śląska, Rybnik, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy, Zabrze i Żory.

 1. Laureaci konkursu w 2017 roku:

I miejsce – Mszana za inicjatywę pn. „Mszana to jedna wielka rodzina”,

II miejsce – Czeladź za inicjatywę pn. „Czeladzki klimat dla rodziny”,

III miejsce - Zabrze za inicjatywę pn. „Zabrze dla rodziny”.

 1. Nagrody w konkursie:

Zwycięskie gminy otrzymały szklane statuetki, pamiątkowe tabliczki i tytuł „Gmina przyjazna rodzinie 2017” oraz prawo do używania tego tytułu w swoich materiałach informacyjnych i promocyjnych, a także w kontaktach z osobami trzecimi. Inicjatywy laureatów konkursu są prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Programu „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”, jako przykłady dobrych praktyk.

Załączniki
Dobra praktyka 2017 gminy Czeladź [PDF 597,4kB]
Dobra praktyka 2017 gminy Mszana [PDF 470,7kB]
Dobra praktyka 2017 gminy Zabrze [PDF 499,8kB]
Regulamin konkursu 2017 [PDF 227,0kB]