Gospodarka odpadami wyzwaniem dla samorządów

 fot. UMWS fot. UMWS
O gospodarce odpadami w województwie śląskim w kontekście wyzwań i nowych możliwości w tym zakresie rozmawiali uczestnicy konferencji zorganizowanej przez Ekoenergię Silesia

W spotkaniu, które odbywało się w formie online, uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski.

„Jesteśmy na ważnym etapie zmian związanych z gospodarką odpadami w regionie i przyjęta kilka miesięcy temu strategia rozwoju województwa „Śląskie 2030 – Zielone Śląskie” wskazuje elementy związane z ochroną środowiska jako kluczowy element zmiany w województwie w perspektywie najbliższych lat. Ambicją władz regionu jest to, by województwo było zielone, ekologiczne i posiadało innowacyjne rozwiązania związane z gospodarką odpadami. Przygotowujemy się do stworzenia nowego planu w tym zakresie, dlatego wnioski z tej dyskusji pomogą nam zaplanować ważne zapisy w tych dokumentach” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Konferencja i warsztaty realizowane przez Ekoenergię Silesia wraz z Głównym Instytutem Górnictwa i Stowarzyszeniem Śląski Klaster Wodny, dotyczyły pozyskiwania środków na zagospodarowanie odpadów komunalnych i osadów ściekowych i miały pomóc przedstawicielom samorządów uporządkować wiedzę dotyczącą strategii działania i kierunków inwestycji podejmowanych przez miasta w tym zakresie. Projekt związany jest też z opracowaniem spójnej strategii zagospodarowania odpadów komunalnych i osadów ściekowych dla samorządów miast i gmin w województwie śląskim.

W trakcie spotkania przedstawiono założenia do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. Zaprezentowano dobre praktyki w zakresie obiektów termicznej utylizacji osadów ściekowych i odpadów. W części warsztatowej przedstawiciele samorządów z regionu prezentowali i analizowali planowane przedsięwzięcia w zakresie zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów.

Warsztaty miały przyczynić się do uporządkowania wiedzy odnośnie kierunków inwestycji podejmowanych przez miasta w zakresie gospodarowania odpadami i pomóc opracować spójną strategię w tym zakresie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS fot. UMWS
tagi: