Grunt na medal VIII edycja - 2018

4 grudnia 2018 roku w Warszawie miało miejsce podsumowanie VIII edycji  ogólnopolskiego konkursu „Grunt na Medal”, organizowanego przez Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A. oraz Marszałków Województw, pod patronatem Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Celem Konkursu było wyłonienie i promocja najlepszych terenów pod inwestycje produkcyjne, a w efekcie przyczynienie się do zwiększonego napływu inwestycji do Polski.

W konkursie wzięło udział 81 gmin, które w sumie nadesłały 103 oferty. Do II etapu konkursu zakwalifikowano 65 działek, wytypowanych przez Centra Obsługi Inwestora - Partnerów PAIH.

Najbardziej aktywne (mierzone liczbą gmin, które przystąpiły do konkursu) okazały się gminy z województw: wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, śląskiego.

Dyplomy i statuetki zwycięzcom wręczali Pan Tomasz Pisula (Prezes PAIH S.A.), Pan Krzysztof Singer (Członek Zarządu PAIH S.A) oraz przedstawiciele poszczególnych województw.

W województwie śląskim miano „Gruntu na Medal” zdobył teren inwestycyjny położony w Raciborzu przy ul. 1 Maja o powierzchni 8,2 ha., a wyróżnienie odebrał przedstawiciel Raciborza - Wiceprezydent Michał Fita.