Grunt na Medal 2023

 Logo konkursu Logo konkursu
Województwo Śląskie oraz Polska Agencja Inwestycji i Handlu S.A zapraszają gminy z regionu do udziału w X jubileuszowej edycji ogólnopolskiego konkursu

Konkurs ma na celu wyłonienie najlepszego terenu inwestycyjnego w każdym województwie, w tym śląskim. Nagrodą w konkursie jest preferencyjne wskazanie zwycięskiego terenu przez PAIH i Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego oraz jego promocja na forum krajowym i międzynarodowym.

„Śląskie to od lat najlepsze miejsce do inwestowania w Polsce, ze znakomitą infrastrukturą i potencjałem. Zapraszam przedstawicieli gmin do zgłaszania terenów inwestycyjnych do kolejnej edycji konkursu Grunt na Medal. To okazja do promocji, a przede wszystkim szansa na przyciągnięcie inwestorów” – zachęca Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski.

Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny. Można do niego zgłaszać tereny pod inwestycje przemysłowe z uregulowanym stanem prawnym, które są niezabudowane, a ich powierzchnia jest nie mniejsza niż 2 ha. Termin rozpoczęcia konkursu: 1 marca br.

Jednocześnie należy podkreślić, iż w konkursie mogą brać udział wyłącznie tereny inwestycyjne, które zostaną wprowadzone do tzw. Generatora Ofert Inwestycyjnych (GOI), dostępnego na portalu PAIH nie później niż do 28 lutego br.

Więcej informacji na stronie Śląskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera.
Linki do stron zewnętrznych
Regulamin konkursu wraz z załącznikami