Szerszy zakres współpracy z Adżarią

 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
Przedstawiciele Sejmiku Województwa Śląskiego i Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii podpisali oświadczenie o współpracy

Oświadczenie podpisano w trakcie oficjalnej wizyty delegacji Województwa Śląskiego w Adżarskiej Republice Autonomicznej. Województwo Śląskie reprezentowali, wicemarszałek Wojciech Kałuża i Przewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego, Jan Kawulok.

Celem porozumienia jest pogłębienie współpracy między radnymi Województwa Śląskiego i Rady Najwyższej Autonomicznej Republiki Adżarii w dziedzinie promocji idei integracji europejskiej, aktywizacji społeczeństwa obywatelskiego, gospodarki i wymiany handlowej, turystyki, edukacji, ochrony zdrowia oraz kultury i dziedzictwa historycznego. Radni obu regionów będą współpracować poprzez wzajemne kontakty, organizację wizyt studyjnych i seminariów oraz udział w posiedzeniach komisji mieszanej ds. współpracy dwustronnej i w innych spotkaniach pogłębiających współpracę międzyregionalną.

W trakcie kilkudniowej wizyty przedstawiciele władz Województwa Śląskiego spotkali się z władzami Adżarskiej Republiki Autonomicznej, z przewodniczącym Davitem Gabaidze na czele. Wśród najważniejszych tematów rozmów znalazły się kwestie związane z gospodarką, zdrowiem i opieką społeczną, ofertą turystyczną, kulturalną i edukacyjną.

Warto przypomnieć, że uroczyste podpisanie umowy o współpracy między regionami nastąpiło 17 czerwca 2011 roku.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora fot. mat. organizatora
tagi: