Honory dla muzealników

 Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS
Muzeum Górnośląskie w Bytomiu było gospodarzem wręczenia Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne w 2023 roku

W imieniu marszałka Wojciecha Saługi laureatów uhonorowała członkini zarządu województwa, Joanna Bojczuk. W uroczystości wzięła również udział wiceprzewodnicząca Sejmiku, Alina Bednarz. 

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku ustanowiono w 2006 roku. Przyznawane są za najwybitniejsze osiągnięcia z zakresu działalności muzealnej w województwie śląskim dla podkreślenia wagi ochrony i upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Nagrodami honoruje się instytucje muzealne działające na terenie województwa śląskiego, których statut lub regulamin został uzgodniony z Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Tym razem w puli nagród było 80 tysięcy złotych. 

- Konkurs służy przede wszystkim formą upowszechniania dziedzictwa kulturowego. Każdej z jednostek należą się gratulacje, bo dzięki kreatywności i pomysłowości wzmacniają one ofertę kulturalną, adresowaną do mieszkańców – podkreśliła członkini zarządu województwa, Joanna Bojczuk. 

Nagrody Marszałka za wydarzenie muzealne roku 2023 przyznawane były w czterech kategoriach:  wystawy,   publikacje książkowe,  dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa  kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne oraz dokonania z zakresu konserwacji. 

Na konkurs wpłynęło  łącznie 47 zgłoszeń z 15 muzeów województwa śląskiego: wystawy (15 zgłoszeń),  publikacje książkowe (11 zgłoszeń),  dokonania z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa  kulturowego, w tym wydawnictwa  multimedialne (16 zgłoszeń), dokonania z zakresu konserwacji (5 zgłoszeń). 

W kategorii wystawy najlepszą okazała się ekspozycja Muzeum Historii Katowic za wystawę „Witkacy i inspiracje. Portrety Witkacego z dawnej kolekcji Teodora Białynickiego - Biruli oraz prace inspirowane dziełem artysty”.  

Za najlepszą publikację książkową komisja uznała „Vademecum strojów górnośląskich” autorstwa: Anny Grabińskiej-Szczęśniak, Anny Jurczyk, Darii Misiak z Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu. 

W kategorii dokonań z zakresu inicjatyw edukacyjnych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego, w tym wydawnictwa multimedialne przyznano dwie główne nagrody dla Muzeum Miejskiego w Żorach za projekt „Historia. Migracje. Życie – czytanie świata” oraz dla Muzeum Hutnictwa w Chorzowie za projekt  „Tradycje hutnicze. Ochrona i popularyzacja”. 

Za najlepsze dokonanie z zakresu konserwacji uznano przedsięwzięcie pn. Prace remontowo-konserwatorskie pn. „Rewitalizacja budynku Bramy Wybrańców wraz z otoczeniem” Muzeum Zamkowego w Pszczynie.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS Wręczenie Nagród Marszałka Województwa Śląskiego za wydarzenie muzealne roku 2023, fot. Tomasz Żak / UMWS