Informacja dla przedsiębiorców dotycząca odpadów

 graf. Ministerstwo Środowiska graf. Ministerstwo Środowiska
Jesteś przedsiębiorcą i wytwarzasz odpady? Pilnie zarejestruj się w rejestrze BDO

Zgodnie z obecnym stanem prawnym od 1 stycznia 2020 r. możliwość sporządzenia karty przekazania odpadu będzie możliwa jedynie za pośrednictwem rejestru BDO. W takiej sytuacji chcąc wygenerować kartę przekazania odpadów podmiot będzie zobowiązany zalogować się na swoje konto w rejestrze, co oznacza, że wcześniej musi uzyskać wpis do tego rejestru (w zakresie działu XII – wytwórcy odpadów). Brak rejestracji w rejestrze BDO przez podmioty wytwarzające odpady przed dniem 1 stycznia 2020 r. będzie oznaczał brak możliwości wygenerowania karty przekazania odpadu, co w konsekwencji spowoduje brak możliwości przekazania wytworzonego odpadu do kolejnego posiadacza.

Brak możliwości przekazania wytworzonego odpadu może utrudnić, a nawet uniemożliwić działalność firmy (jest to szczególnie istotne w przypadku firm produkcyjnych). Należy zatem zarejestrować się do rejestru BDO (w przypadku wytwarzającego odpad z zakresu działu XII).

Istotny w tym przypadku jest czas. Po 1 stycznia 2020 r., gdy wiele podmiotów wytwarzających odpady nie będzie w stanie wygenerować kart przekazania odpadów i tym samym przekazać odpadów (ponieważ nie będą zarejestrowani w rejestrze BDO), do urzędu marszałkowskiego może spłynąć bardzo duża liczba wniosków o rejestrację w rejestrze BDO. Może to wydłużyć czas oczekiwania na uzyskanie numeru w rejestrze, a tym samym możliwość przekazania wytworzonego odpadu. Dlatego warto jak najszybciej wystąpić do marszałka województwa z wnioskiem o wpis do rejestru BDO.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zamieszczony jest na stronach:

Poniżej przedstawiono przykładowo wypełniony wniosek o wpis do rejestru BDO z zakresu działu XII – wytwórca odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów niepodlegających obowiązkowi uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów albo pozwolenia zintegrowanego

Załączniki
Wzór wypełnionego wniosku [PDF 444,3kB]
Oświadczenie [PDF 399,7kB]
Odpady inne niż komunalne, czyli jakie? [PDF 99,3kB]
Spis podmiotów zobowiązanych do prowadzenia ewidencji odpadów [PDF 287,8kB]
Kto jest zobowiązany do uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów lub pozwolenia zintegrowanego? [PDF 143,1kB]
Obecny stan prawny [PDF 247,9kB]
tagi: