Instytucjonalna piecza zastępcza w 2020 roku

 fot.  arch. UMWS Witold Trólka fot. arch. UMWS Witold Trólka
Rozstrzygnięcie otwartego konkurs ofert

Zarząd Województwa Śląskiego rozstrzygnął otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Śląskiego w dziedzinie polityki społecznej – zapewnienie instytucjonalnej pieczy zastępczej w roku 2020.

Zadanie zostało zlecone na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2020 zgodnie z art. 93 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w trybie wspierania realizacji zadania publicznego.

Zarząd Województwa Śląskiego przyznał trzem organizacjom społecznym dotacje w łącznej kwocie 9 567 493,32 zł na 2020 rok. Realizacja zadania publicznego polega na prowadzeniu czterech sprofilowanych regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych. Placówki przeznaczone dla dzieci o specjalnych potrzebach w zakresie opieki i rehabilitacji będą dysponowały łącznie 133 miejscami.

Linki do stron zewnętrznych
Wyniku konkursu zamieszczono na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego w Katowicach