Inteligentna transformacja regionu

 logo EFP logo EFP
Jedną z pierwszych konferencji zaplanowanych w ramach trzydniowego Europejskiego Forum Przyszłości było spotkanie poświęcone inteligentnej transformacji regionu w ramach RIS 2030 „Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Śląskiego 2030”

W panelu dyskusyjnym uczestniczył wicemarszałek Województwa Śląskiego Wojciech Kałuża. 

Jak zaznaczył wicemarszałek Wojciech Kałuża celem strategicznym Województwa Śląskiego jest aktualnie doprowadzenie do rozwoju innowacyjności w sferze gospodarczej i społecznej, co jest koniecznie do przeprowadzenia inteligentnej transformacji regionu. 

- Realizujemy to wieloetapowe i bardzo wymagające zadanie dla dobra obecnych mieszkańców, ale również dla dobra przyszłych pokoleń – podkreślił wicemarszałek Wojciech Kałuża. – Odchodzenie od gospodarki opartej na węglu, przemyśle ciężkim, w kierunku gospodarki zielonej jest dla nas wszystkich poważnym wyzwaniem. Ważne jest zaangażowanie wszystkich środowisk, które działają lub mogą działać na rzecz tej przemiany. 

Dodał, jak ważne jest wspieranie rodzimych przedsiębiorców, tak aby mogli oni być konkurencyjni na tle innych firm europejskich. 

- My jako zarząd Województwa Śląskiego kierujemy ogromne środki finansowe na ten cel, czym wzmacniamy pozycję naszych przedsiębiorstw – zaznaczył Wojciech Kałuża. 

W gronie prelegentów znaleźli się eksperci z wielu dziedzin związanych z rozwojem cyfryzacji, inteligentnych rozwiązań technologicznych i szeroko rozumianej zielonej gospodarki, ale także medycyny i energetyki. 

Małgorzata Staś, Dyrektor Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, podkreśliła, że „Regionalna Strategia Innowacji Województwa Śląskiego 2030” była tworzona przy współpracy wielu środowisk naukowych, specjalistów, którzy na co dzień pracują nad tym, aby Śląsk stawał się z każdym dniem jeszcze bardziej nowoczesny pod względem technologicznym i przyjazny środowisku naturalnemu. 

Mówiła także o tym, w jaki sposób Zarząd Województwa przyczynia się do wprowadzania tych zmian w życie. Wspomniała o przyjętym  w październiku 2020 r. programie „Zielone Śląskie 2030” i przyjętym w czerwcu bieżącego roku RIS 2030. Ten projekt obejmuje wiele aspektów m.in.: ma na celu wzmocnienie innowacyjności regionu na tle innych obszarów Starego Kontynentu, dotyczy transformacji cyfrowej, wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, ma w końcu też wspierać cały ekosystem innowacji. 

Małgorzata Staś wyliczyła, jak wiele nasz region uzyskał dotacji na lata 2021-2027 w ramach funduszy europejskich. 

Na wszystkie projekty kwota ta wyniosła prawie 2,8 miliarda euro, to największa kwota w historii otrzymywanego wsparcia i największa spośród wszystkich regionów w kraju. Z tego ponad 400 milionów euro trafi na projekt Inteligentne Śląskie, Ekologiczne Śląskie to aż 703 mln euro. 

- Kolejnym źródłem jest dla nas kwota 2 mld euro z Funduszu Sprawiedliwej Transformacji – mówiła do zgromadzonych Małgorzata Staś. – Tu nacisk kładziemy na gospodarkę, na tworzenie nowych miejsc pracy w nowo rozwijających się dziedzinach, myślimy tu o przebranżowieniu tysięcy osób w związku z koniecznością wygaszania działalności kopalń – dodała. 

Obszar medyczny na Śląsku zdiagnozowała Izabela Czeremcha z Górnośląskiego Akceleratora Przedsiębiorczości Rynkowej. Zwróciła uwagę na zasoby regionu w tej materii. 

- Jako region dysponujemy największą liczbą producentów medycznych w Polsce. To prawie 1000 podmiotów – podała. – Jesteśmy hitem eksportowym jeśli chodzi o wyroby medyczne. Musimy wspierać naszych przedsiębiorców, bo są wysoko wyspecjalizowani, mają pomysły, nieraz tylko wystarczy wesprzeć ich finansowo. Byłoby doskonale, abyśmy stali się samowystarczalni jeśli chodzi o produkcję aparatury medycznej. Jak bardzo to ważne, udowodniła nam to pandemia koronawirusa. 

O tym, że innowacje w branży medycznej są koniecznie świadczą same liczby. Odniosła się tu do demografii. W Europie mamy około 200 mln osób w wieku 65+, ponad 50 mln osób cierpi na przynajmniej jedną chorobę przewlekłą. – Musimy się przygotować na to, że ten trend będzie się utrzymywał – apelowała. 

Zagadnienia dotyczące ITC, czyli inteligentnych specjalizacji (branża IT) zaprezentował Jacek Kotra z Technoparku Gliwice. Tłumaczył, że wyzwaniem jest zapewnienie wykwalifikowanej kadry, bo mamy lukę. Na szczęście RIS 2030 wychodzi naprzeciwko tym oczekiwaniom. 

- Ma temu służyć m.in. Śląska Platforma Start-upów, powstały też i dobrze działają nasze parki naukowo-technologiczne – mówił Jacek Kotra. – Nasze firmy są mocne w tworzeniu oprogramowania dla zagranicznych korporacji – kontynuował. 

Kolejną branżę, jaką była energetyka, reprezentował dr Stanisław Grygierczyk z Parku Naukowo-Technologicznego „Euro-Centrum”. Przekonywał, że to właśnie Śląsk jest najlepszym regionem, które może stanowić zaplecze do testowania i wdrażania w życie rozwiązań innowacyjnych. 

- Choć na Śląsku wytwarzamy około 18 proc. energii krajowej, to w aż 96 proc. produkowana jest ona w sposób konwencjonalny, w oparciu o paliwa kopalne, głównie węgiel – mówił dr Stanisław Grygierczyk. – Pocieszające jest to, że rozwijamy odnawialne źródła energii i ten proces trzeba wzmocnić. 

Chwalił takie programy, jak realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Katowicach program „Czyste Powietrze”.

O zielonej rewolucji mówił także dr inż. Mariusz Kruczek z Głównego Instytutu Górnictwa. – Postępuje kurczenie się zasobów naturalnych i wzrost ich  cen, dlatego konieczne jest wprowadzenie stanowczych działań – tłumaczył. – Do 2050 roku powinniśmy zwiększyć efektywność wykorzystywania zasobów 4 do 10 razy i osiągnąć neutralność klimatyczną. Nasz silnie zindustrializowany region zamienia się w region innowacji, oparty na ekologicznej, zielonej energii i to cieszy. 

Na zakończenie konferencji wystąpiła dr hab. inż. Katarzyna Dohn z Politechniki Śląskiej. Dużo miejsca w swym wystąpieniu poświęciła zagadnieniu transportu zbiorowego, namawiając do jego rozwijania. 

- Naszą rolą jest przekonywanie mieszkańców do korzystania z ekologicznie napędzanych pojazdów w ramach komunikacji publicznej . Należy także rozwijać się dróg oraz transport kolejowy – zauważyła Katarzyna Dohn. 

Linki do stron zewnętrznych
Europejskie Forum Przyszłości