Internacjonalizacja MŚP

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Gmachu Sejmu Śląskiego odbyło się seminarium informacyjne, podczas którego Jakub Chełstowski, marszałek województwa wręczył umowy na internacjonalizację małych i średnich przedsiębiorstw

„Sektor małych i średnich przedsiębiorstw to przyszłość regionu. Zarząd chce zmieniać województwo śląskie nie tylko pod względem ilości miejsc pracy, ale i ich jakości. Bez wątpienia internacjonalizacja małych i średnich przedsiębiorstw przysłuży się śląskiej gospodarce” - zaznaczył Jakub Chełstowski, marszałek województwa ślaskiego.

Podczas seminarium przedstawiono m.in. dofinansowanie dla firm w ramach poddziałania 3.5.3. RPO WSL 2014-2020.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS