Inwestycja w zdrowie

 Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS
11 nowoczesnych, w pełni wyposażonych ambulansów, o łącznej wartości blisko 8,5 mln zł, trafiło do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach

W uroczystym przekazaniu karetek uczestniczyli marszałek Jakub Chełstowski, wicemarszałek Anna Jedynak, dyrektor WPR w Katowicach Łukasz Pach, prezes GPW w Katowicach Henryk Drob i radne Sejmiku, Alina Nowak i Maria Materla.

„Do Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego w Katowicach trafia kolejnych 11 nowoczesnych, w pełni wyposażonych ambulansów, o łącznej wartości prawie 8,5 mln zł. Środki na ich pozyskanie w kwocie 6,7 mln zł pochodzą przede wszystkim z dywidendy Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów, które zajmuje się nie tylko produkcją i dystrybucją wody, ale przeznacza istotną część zysków na cele społeczne. Nadrzędnym celem takich inwestycji jest bezpieczeństwo mieszkańców, ale również komfort pracy ratowników medycznych, którzy muszą dysponować najlepszym sprzętem, żeby skutecznie walczyć o zdrowie i życie pacjentów. Dlatego 1,3 mln zł z budżetu regionu przeznaczyliśmy także na zakup 15 kardiomonitorów” – podkreślał marszałek Jakub Chełstowski.

Zadanie uzyskało dofinansowanie ze środków budżetu Województwa Śląskiego w ramach dywidendy otrzymanej z GPW w Katowicach. Samorząd wojewódzki przeznaczył na realizację tego zadania 6,74 mln zł. Środki własne WPR to 1,62 mln zł.

„Przekazujemy ten nowoczesny sprzęt dla WPR w Katowicach, niezwykle istotny dla pacjentów, ale i samych ratowników medycznych. Ważne jest to jak szybko i bezpiecznie dotrą na miejsce, by ratować zdrowie i życie. Wierzę, że inwestycje w ratownictwo medyczne będą procentować, najważniejsze jest bowiem dobro pacjentów” – mówiła wicemarszałek województwa, Anna Jedynak.

Samochody trafią do stacji Pogotowia Ratunkowego w Katowicach, Pyskowicach, Tarnowskich Górach, Zabrzu, Rudzie Śląskiej, Jastrzębiu Zdroju, Chorzowie, Łanach, Mysłowicach, Suszcu. Ambulanse wyposażone są m.in.: w nosze medyczne z transporterem, kardiomonitor, respirator, pompę infuzyjną, ssak elektryczny, krzesło kardiologiczne, zestaw butli tlenowych, deskę ortopedyczną, nosze podbierakowe i system transportu pacjentów pediatrycznych.

„To kolejny ważny dzień dla WPR w Katowicach. W ubiegłym roku otrzymaliśmy 17 ambulansów, w tym roku kolejnych 11. Dziękuję władzom regionu, że udało się te środki wygospodarować, bo ten sprzęt ratuje ludzkie życie. To ogromne docenienie naszej pracy. Ambulanse trafią do wielu miejsc w całym regionie” – mówił dyrektor WPR w Katowicach, Łukasz Pach.

Wojewódzkie Pogotowie Ratunkowe w Katowicach wzbogaciło się również o pierwszy ambulans z noszami przystosowanymi do przewozu osób otyłych. Nosze mają nośność do 400 kg i specjalną konstrukcję, która pozwala na ich poszerzenie. Wartość karetki to 840 tys. zł z czego blisko 540 tys. zł pochodzi z budżetu województwa. Dzięki wsparciu z budżetu województwa WPR zakupił też 15 kardiomonitorów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Patryk Pyrlik / UMWS Nowe karetki dla Wojewódzkiego Pogotowia Ratunkowego. fot. Maciej Dziąbek