Inwestycje w lokalny rozwój

 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS
W Pilchowicach odbyło się spotkanie starosty gliwickiego z burmistrzami i wójtami powiatu gliwickiego

W spotkaniu z samorządowcami z powiatu gliwickiego uczestniczył marszałek Jakub Chełstowski oraz członek Zarządu Województwa Śląskiego, Izabela Domogała. Gospodarzami spotkania byli starosta gliwicki Waldemar Dombek i wójt gminy Pilchowice Maciej Gogulla. W spotkaniu uczestniczył także Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach.

„Chcemy tworzyć optymalne warunki do rozwoju, nie tylko dużych miast, ale również dla niewielkich gmin, zrównoważony rozwój jest priorytetem władz regionu. Małe i średnie gminy to klucz do rozwoju całego województwa. Współpraca samorządów, strony rządowej i unijnej zawsze procentuje, a premia za jedność jest wysoka. Mamy dobry budżet i chcemy wykorzystać zdolności inwestycyjne, by poprawiać jakość infrastruktury, a przede wszystkim jakość życia mieszkańców” – powiedział marszałek Jakub Chełstowski.

Celem spotkania było omówienie spraw istotnych dla powiatu gliwickiego i województwa śląskiego w tym zagadnień związanych z drogami. Plany inwestycyjne związane z infrastrukturą drogową przedstawił zebranym Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach. Istotnym tematem rozmów było również funkcjonowanie klastra energii „Przyjazna Energia w Powiecie Gliwickim”, jako wsparcia dla samorządów i mieszkańców.

„Na tym poziomie lokalnym odbywa się sieciowanie, kooperacja pomiędzy gminami. Włodarze miast nie oceniają swoich gmin wyłącznie na podstawie granic administracyjnych, tylko myślą szerzej, o tym jak przebiega droga i w jaki sposób można działać wspólnie, po to by przynosiły efekty mieszkańcom całego powiatu” – tłumaczyła Izabela Domogała, członek Zarządu Województwa Śląskiego.

„Współpracujemy z władzami województwa od trzech lat i muszę przyznać, że są efekty tego współdziałania na wielu płaszczyznach. Przed nami inwestycje na drogach wojewódzkich w powiecie, ale także kwestie zdrowotne i te związane z poprawą jakości środowiska, od energetyki, po niską emisję. Wierzę, że wspólnie pracując na rzecz mieszkańców możemy wiele osiągnąć” – mówił starosta gliwicki, Waldemar Dombek.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS fot. Tomasz Żak / UMWS