Jubileusz WODGiKu

 graf: WODGiK graf: WODGiK
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach obchodzi w tym roku 30 lat istnienia

WODGiK wykonuje zadania z dziedziny geodezji, kartografii i infrastruktury informacji przestrzennej oraz prowadzi i udostępnia wojewódzką część państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Jest jednym z najprężniej działających ośrodków tego typu w Polsce. Jako pierwszy w kraju przystąpił do realizacji kilku nowatorskich przedsięwzięć z dziedziny geodezji i kartografii, swoimi doświadczeniami dzieli się z innymi ośrodkami i instytucjami. Współpracuje z wieloma jednostkami w województwie i kraju, a także udziela technicznego wsparcia w zakresie opracowań kartograficznych, aplikacji mapowych i baz danych, jednostkom organizacyjnym województwa śląskiego.

Od lipca 2020 roku WODGiK prowadzi także Otwarty Regionalny System Informacji Przestrzennej ORSIP, geoportal Województwa Śląskiego, który umożliwia dostęp do danych przestrzennych w postaci interaktywnych map i związanych z nimi usług. Geoportal zawiera dane z wielu obszarów tematycznych m.in. geodezji i kartografii, transportu, turystyki, ochrony środowiska, przyrody, map historycznych, danych statystycznych, gospodarki przestrzennej, inwestycji.

W ramach ORSIP realizowane są także aplikacje mapowe dotyczące m.in.:

Informacje o ORSIP można znaleźć na stronie: mapy.orsip.pl

Linki do stron zewnętrznych
Wojewódzki Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Katowicach

Filmy