Kampania 2012: Śląskie. Sukces w genach

Śląskie. Sukces w genach

Kampania promująca atrakcyjność inwestycyjną Województwa Śląskiego, realizowna w ramach projektu: „Województwo Śląskie - grunty na medal warte inwestycji"

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego konsekwentnie promuje markę Śląskie. Podejmuje szereg działań strategicznych i komunikacyjnych, by utrwalić silną pozycję regionu i wzbogacić ją o nowe, pozytywne konteksty komunikacyjne. Kampania jest kolejnym krokiem w tym kierunku. Sprzyja także utrzymaniu pozycji lidera wśród aktywnych inwestycyjnie województw.

W kampanii pragniemy zwrócić uwagę na to, co nas wyróżnia, co sprawia, że inwestowanie w województwie śląskim, to coś więcej niż tylko dobry grunt. Dostępność środków unijnych, ale przede wszystkim możliwość wykazania, że w wielu aspektach jesteśmy wyjątkowi na tle innych regionów, sprawiły, że po prostu należało zrealizować tę kampanię.

Główne komunikaty emitowane w ramach kampanii:

  • W województwie śląskim otaczasz się profesjonalistami
  • Śląskie to najlepszy obszar dla inwestycji w Polsce
  • Inwestując w Śląskiem, korzystasz z energii ludzi oraz mocy gospodarki  i rozwijasz się szybciej
  • Śląskie żyje i pracuje pozytywną energią czerpaną z industrialnej tradycji

Rozwiązania kreatywne realizują założenia strategii promocji  województwa śląskiego. Pokazują, że Śląskie to miejsce, gdzie dobrze jest  żyć, pracować i mieszkać, ponieważ stwarza szanse rozwoju. Pokazuje Śląskie jako region innowacji i kreatywnych kadr, w którym wspomniane cechy są głęboko zakorzenione, niejako wpisane w kod genetyczny.

Śląskie kadry mają wrodzone cechy idealnych pracowników. Od lat pielęgnuje się tu wartości cenione przez inwestorów. Śląskie posiada wyjątkowy gen sukcesu, objawia się on poprzez zdrowe podejście do biznesu w każdej komórce. Innymi słowy, uczciwe podejście do pracy, rzetelny biznes i profesjonalizm są naturalnymi cechami kadr Śląskiego.

W Śląskiem pracowitość i przedsiębiorczość to nie koncept na potrzeby kampanii, ale fakt. Tereny inwestycyjne oferuje każdy, ulgi podatkowe też. Kadry Śląskiego to przewaga i tajna broń regionu w pozyskiwaniu inwestorów.

'Big idea" kampanii opiera się na motywie łańcucha D.N.A., który jest symbolem wrodzonych cech i wartości, a także nauki i innowacji. W sposób szczególny obecne są w nim:

  • KREATYWNOŚĆ
  • PRACOWITOŚĆ
  • SUKCES

Genotyp Śląskiego jest charakterystyczny jeszcze z kilku powodów:

  • elementy budulcowe pochodzą z logo województwa i wyrażają składowe śląskiej pozytywnej energii
  • 4 zasady azotowe, z których zbudowany jest łańcuch reprezentują 4 subregiony województwa, które w synergii pracują na rozwój gospodarczy Śląskiego
  • graficzny łańcuch łączy ludzi, co wyraża ideę sieciowości Śląskiego, gdzie tworzą się klastry, prężnie działa środowisko otoczenia biznesu, a ludzie pozostają kreatywni dzięki idei networkingu - wymiany i przepływu pomysłów i idei

zasięg: Polska
budżet: 1 095 536,18 zł , w tym środki UE 931 205,75 zł

Linki do stron zewnętrznych
Silesia Business Genom
Śląskie Laboratorium Sukcesu